Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 16 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodz: Julia, Erwina, Benedykt

Wójt Gminy- Marcin Janiak

Marcin Janiak - Wójt Gminy

tel. 043 678-15-19; 043 678-15-12 wew. 21

Do zadań Wójta należy w szczególności :

 1.  reprezentowanie Urzędu na zewnątrz ,
 2.  podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Gminy,
 3.  wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 4.  wykonywanie uchwał Rady,
 5.  składanie sprawozdań z pracy Urzędu na sesjach Rady,
 6.  reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym przed  Trybunałem Konstytucyjnym jak i organami administracji rządowej ,
 7.  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. prowadzenie i organizowanie pracy Urzędu,
 9. wydawanie zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Urzędu ,
 10. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 11. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 12. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,
 13. współdziałanie z organizacjami rządowej administracji ogólnej i specjalnej,
 14. współdziałanie z organizacjami samorządowymi
  i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy,
 15. organizowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie i zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy,
 16. udzielanie informacji środkom masowego przekazu w sprawach Gminy dotyczących powierzonego zakresu działania,
 17. wykonywanie innych czynności zastrzeżonych dla Wójta ustawami, uchwałami Rady oraz wynikających z postanowień Statutu Gminy.