Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Ewelina Cieślikowska

Ewelina Cieślikowska - Stanowisko d/s księgowości budżetowej
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 26

Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy:

1) Prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej budżetu gminy, jednostki budżetowej, funduszy celowych:
a) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym;
b) klasyfikowanie dowodów księgowych wg właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej;
c) sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych;
d) czuwanie aby opłacone dowody były prawidłowo kasowane i aby nie dopuścić do powtórnych wypłat;
e) kontrola rachunków i wyciągów bankowych;
f) dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowych;
g) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w systemie komputerowym w oparciu o programy firmy INFO-SYSTEM autorstwa Tadeusza i Romana Groszka;
h) prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunkowej;
i) prowadzenie analitycznej księgowości inwestycji wg poszczególnych zadań i obiektów;
j) prowadzenie analitycznej księgowości zadań z udziałem środków unijnych;
k) naliczanie odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych;
l) prowadzenie spraw związanych z terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych i spłatę zobowiązań.
2) Podatek od towarów i usług VAT:
a) naliczanie podatku;
b) wystawianie faktur;
c) prowadzenie rejestru sprzedaży;
d) sporządzanie deklaracji VAT;
e) rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
3) Opracowanie okresowych sprawozdań:
a) opracowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
b) opracowywanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za okresy kwartalne, półroczne i roczne w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych,  funduszy celowych i zakładów budżetowych;
c) sporządzanie bilansów jednostkowych, zbiorczych z wykonania budżetu gminy, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych;
d) sporządzanie sprawozdań GUS – statystyka gminy;
e) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań „Zestawienia zmian w funduszu jednostki”;
f) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych „Rachunków zysków i strat”;
4) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.