Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Agnieszka Wojech

Agnieszka Wojech - Stanowisko d/s księgowości budżetowej
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 28

Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy:

1) Prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej dotyczącej  Zespołu Szkół w Pęczniewie  i Publicznego Przedszkola w Pęczniewie:                                      
a) prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania;
b) prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunkowej w księdze kontowej dotyczącej kont:
- konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”;
- konto 229 – „ Pozostałe rozrachunki publicznoprawne;
- konto 234  - „ Pozostałe rozrachunki z pracownikami”;
- konto 330  -  „Towary”;
- konto 240 -  „ Pozostałe rozrachunki”;   
c) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kart magazynowych; 
2) Podejmowanie działań do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, współpraca z komisjami inwentaryzacyjnymi w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji i wycenianiem spisanych składników majątkowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie.
3) Prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń – kart wynagrodzeń poszczególnych pracowników zatrudnionych w:
a) Zespół Szkół w Pęczniewie;
b)Szkoła Podstawowa w Brzegu;
c)Publiczne Przedszkole w Pęczniewie.   
4) Sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno – prawnych.
5) Sporządzanie przelewów od list płac oraz przekazywania potrąceń dokonywanych od list płac.
6) Prowadzenie ewidencji naliczonej i przekazanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, od pozostałych wynagrodzeń   i dokonywanie rozliczeń z właściwym Urzędem Skarbowym.
7) Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego.
8) Sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
9) Prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków  chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
10) Sporządzanie ZUS RMUA – raport miesięczny dla osoby ubezpieczeniowej.
11) Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych z wykorzystania funduszu płac.
12) Przygotowywanie danych o wynagrodzeniach do świadczeń emerytalno – rentowych.
13) Podatek od towarów i usług VAT:
a) naliczanie podatku;
b) wystawianie faktur;
c) prowadzenie rejestru sprzedaży;
d) rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
14) Przygotowanie projektów zaświadczeń w zakresie swojego odcinka pracy.
15) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.