Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Kierownik USC - Renata Nowak

Renata Nowak -  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pęczniewie
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 33

Do zadań Kierownika USC należy :

1) Wykonywanie obowiązków  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tj.: prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów szczególnych, a zwłaszcza:
a) załatwianie spraw związanych  z zawieraniem małżeństw;
b) prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów;
c) prowadzenie archiwum ksiąg  stanu cywilnego;
d) wydawanie opisów aktów stanu cywilnego;
e) wydawanie decyzji administracyjnych  w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego  oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2) Prowadzenie ewidencji ludności.
3) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania  lub wymeldowania.
4) Prowadzenie wszystkich spraw związanych  z wydawaniem  dokumentów stwierdzających tożsamość.
5) Prowadzenie spraw  wynikających z przepisów :
a) prawa o stowarzyszeniach;
b) prawa o zgromadzeniach;
c) prawa o zbiórkach publicznych;
i wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych i postanowień.
6) Prowadzenie archiwum zakładowego.
7) Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.
8) Organizowanie i sprawowaniem opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.
9) Załatwianie interesantów w zakresie gromadzenia niezbędnych danych odnośnie pracy w gospodarstwie rolnym - współpraca w tym zakresie z KRUS-em i ZUS-em.