LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Janusz Byczyński - Stanowisko Radcy Prawnego

Do zadań Radcy Prawnego, działającego zgodnie z ustawą o radcach prawnych, w szczególności należy:

1. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady,
2. obsługa prawna Wójta i doradztwo prawne na rzecz poszczególnych stanowisk pracy,
3. wykonywanie zastępstwa sądowego w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
4. przygotowanie gminnych aktów prawnych,
5. udzielenie pomocy i instruktażu pracownikom urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych,
6. wydawanie opinii prawnych dotyczących stosunku pracy z pracownikami Urzędu,
7. opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę,
8. kontrola stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i innych przepisów prawa przez pracowników Urzędu,
9. udzielanie pomocy prawnej mieszkańcom Gminy,
10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.