LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Kasjer - Urszula Fułat

tel. 043 678-15-19; 043 678-15-12 wew. 35

 

Do zadań Kasjera należy:

1) Prowadzenie spraw zawiązanych z obsługą kasy: Urzędu Gminy   Pęczniew, Zespołu  Szkół w Pęczniewie i Publicznego Przedszkola w Pęczniewie:
a) przyjmowanie gotówki do kasy z tytułu podatków i opłat;
b) odprowadzanie przyjętej gotówki do banku;
c) podejmowanie gotówki na wypłaty z banku;
d) sporządzanie raportów kasowych;
e) gospodarka drukami ścisłego zarachowania, w tym wydawanie i rozliczanie zużytych druków:
- opłaty targowej;
- czeków gotówkowych;
- kwitariuszy przychodowych K-103.