LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Wójt Gminy - Marcin Janiak
Sekretarz Gminy - Anna Chmiela
Skarbnik Gminy - Karolina Felczak
Radca Prawny - Janusz Byczyński
Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady - Urszula Fułat
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Hanna Karasińska
Stanowisko ds. organizacyjnych , ogólnych i kadrowych - Mariola Graczyk
Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej - Kazimierz Gwizdalski
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego - Urszula Miłosz-Butwid
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej ,mieszkaniowej i drogownictwa - Iwona Lipińska
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Ewelina Cieślikowska
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Janina Bednarek
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - Renata Nowak
Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Paulina Śmigielska