Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie

ryba2020

Operacja pn.: „Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach  Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Operacja pn.: „ Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie”  realizowana jest przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu.

Celem operacji jest „Rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Pęczniew, poprzez zamontowanie oświetlenia i małej architektury”.

Wskaźniki realizacji projektu:

 

- Liczba nowych, zmodernizowanych lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach LSR–1 szt.;
- Liczba osób korzystających z nowych, zmodernizowanych lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach LSR – 500 osób/rok;

Miejsce realizacji operacji: Województwo Łódzkie, Powiat Poddębicki, Gmina Pęczniew, 99-235 Pęczniew, nr działek: 617; 674 i 683

Wartość operacji: 58 181,18 PLN

Wartość dofinansowania: 49 454,00 PLN

Okres realizacji operacji: od 05.10.2018 roku do 31.12.2019 roku

Projekt współpracy „Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie” został zrealizowany w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE