LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Turyści odwiedzający Gminę Pęczniew  mogą skorzystać  z aktywnego wypoczynku, któremu sprzyja bogata sieć szlaków turystycznych. Przez gminę przebiegają następujące szlaki turystyczne:

 

1. Łódzki Szlak Konny. 

Łódzki Szlak Konny jest najdłuższy w Europie trasą przeznaczoną dla miłośników turystyki konnej i aktywnej, którego długość   liczyła w momencie pierwszego oznakowania trasy 1817 km. Szlak został podzielony na dwie pętle: zewnętrzną - 49 odcinków o łącznej długości 1461 km, wewnętrzną - 12 odcinków o łącznej długości 356 km.

 

2. Szlak pieszy im. Kazimierza Deki Deczyńskiego.

Szlak turystyczny o całkowitej długości  39 km. poświecony jest Kazimierzowi Deczyńskiemu, chłopskiemu synowi, który w latach 1818-29 był nauczycielem szkoły parafialnej w Brodni. Postać ta weszła do historii literatury polskiej poprzez swoje pamiętniki oraz osnutą na jej życiu powieść Leona Kruczkowskiego pt. "Kordian i cham". Na trasie szlaku im. Kazimierza Deczyńskiego zwiedzić można również liczne zabytki archtektury oraz budowle hydrotechniczne związane z istniejącym od 1986 r. sztucznym zbiornikiem wodnym "Jeziorsko". 

 

3. Szlak rowerowy „Do Gorących Źródeł”. 

Trasa szlaku przebiega przez Gminy: Poddębice, Dalików, Pęczniew, Uniejów, Wartkowice i Zadzim. Łączna długość wynosi 136,5 km.