Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodz: Bogna, Brygida, Apolinary

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie

oczy2018kOpis zakresu projektu

Zakres projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” dotyczy wykonania następujących prac:

A. Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew, działka nr 1089, obręb Pęczniew, jednostka ewidencyjna:101102_2.0015. 1089, gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie - obiekty budowlane:

1. Zbiorniki i pomieszczenia bioreaktora osadu czynnego z pomieszczeniem mechanicznego oczyszczania ścieków, stalowe schody zewnętrzne i wiata przy bioreaktorze - obiekty nr 1,2,3 (7).

2. Wiata - zadaszenie agregatu wraz z płytą fundamentową - obiekt nr 4.

3. Zbiornik punktu zlewczego ścieków dowożonych - obiekt nr 8.

B. Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew, działka nr 1089, obręb Pęczniew, jednostka ewidencyjna:101102_2.0015. 1089, gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie - roboty instalacyjne i technologia:

1. Wentylacja i ogrzewanie pomieszczeń projektowanego bioreaktora osadu czynnego.

2. Zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne.

3. Technologia- montaż nowoprojektowanych urządzeń technologicznych, sprzęt do obsługi oczyszczalni ścieków.

C. Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew, działka nr 240, 1089, obręb Pęczniew, jednostka ewidencyjna:101102_2.0015. 1089, gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie - obiekty inżynieryjne, zagospodarowanie terenu:

1. Obiekty inżynieryjne, zagospodarowanie terenu.

D. Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew, działka nr 1089, obręb Pęczniew, jednostka ewidencyjna:101102_2.0015. 1089, gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie - instalacje elektryczne wewnętrzne:

1. Oświetlenie terenu oczyszczalni.

2. Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku.

3. Telewizyjny system nadzoru.

4. System kontroli dostępu.

E. Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew, działka nr 1089, obręb Pęczniew, jednostka ewidencyjna:101102_2.0015. 1089, gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie - branża elektryczna- zasilanie podstawowe i rezerwowe:

1. Zasilanie NN oczyszczalni.

2. Agregat prądotwórczy.

3. Roboty pomocnicze i rozbiórkowe.

F. Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew, działka nr ewid. 1006, obręb 15, Pęczniew:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

2. Montaż nowoprojektowanych urządzeń technologicznych.

3. Opłaty administracyjne i odbiorowe.

 

Cel projektu:„Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pęczniew poprzez przebudowę i rozbudowę zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew zapewniającej zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków z terenu gminy oraz podniesienie jakości wody pitnej dostarczanej do mieszkańców miejscowości Pęczniew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”.