Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Projekt konkursowy „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II

W okresie 01.01.2018r. – 30.06.2019r. Gmina Pęczniew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach Priorytetu IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizuje projekt pt. „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości 562537,80zł, w tym wkład własny 84380,66zł.

 Celem projektu jest wzrost potencjału społeczno – zawodowego i objęcie osób aktywizacją społeczną, edukacyjną i zawodową:

  • Poradnictwo psychologiczne dla 20 uczestników/uczestniczek projektu.
  • Poradnictwo specjalistyczne terapeutyczne dla 4 os.
  • Edukacja w szkole ponadgimnazjalnej dla 3os.
  • Indywidualne doradztwo zawodowe dla 16 uczestników projektu
  • Warsztaty kompetencji życiowych dla 20 uczestników projektu.
  • Szkolenia zawodowe dla 16 os. z kursem prawa jazdy kat B dla 10 os.
  • Staże sześciomiesięczne dla 16 os.

            W terminie 01.01.2018r – 31.01.2018r. będzie przeprowadzona rekrutacja, kierowana do osób z terenu gminy Pęczniew, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy w PUP.

Biuro projektu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie ul. Główna 10/12, 99-235. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30. Osoba do kontaktu Katarzyna Bramowska- Rybczyńska.

Realizator projektu :
Gmina Pęczniew /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie,
ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew,  tel.43 678 17 49

Do pobrania:

Ankieta rekrutacyjna

Regulamin rekrutacyjny projektu

 

Zapytania ofertowe

Harmonogramy

Szkolenia zawodowe

 Staże