LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Na terenie Gminy Pęczniew działają następujące organizacje pozarządowe:

 

- OSP Brzeg,

- OSP Brodnia,

- OSP Lubola,

- OSP Jadwichna,

- OSP Rudniki,

- OSP Pęczniew,

- OSP Drużebin,

- OSP Siedlątków,

- OSP Księże Młyny,

- OSP Księża Wólka,

- Stowarzyszenie „MY-DLA PĘCZNIEWA,

- Stowarzyszenie Seniorów ”Bliżej Siebie”,

- Ludowy Klub Sportowy „Sazan Pęczniew”,

- Stowarzyszenie „Bieg nad Jeziorskiem”,

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzeg.