Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

KURENDA

Zgodnie z postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2024 r. Nr 823/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II Katarzyny Marat, na podstawie art. 13a § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) informuję, że nastąpiła zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 mieszczącej się w Budynku OSP w Księżej Wólce, Księża Wólka 28 (Granice obwodu głosowania dotyczy miejscowości: Księża Wólka, Siedlątków, Łyszkowice, Księże Młyny).
W wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 ma swoją siedzibę w Budynku OSP w Siedlątkowie, Siedlątków 18K.
Szczegółowy harmonogram dowozu wyborców do lokali wyborczych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pęczniew oraz na stronie peczniew.pl.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 11:00 dnia 23.11.2023 r. do godz. 02:00 dnia 24.11.2023 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.
Uwagi: Brak.

Święto Plonów i Wody jako dziedzictwo kulturowe Gminy Pęczniew

prom24

"TECHNOLOGIA I INFORMATYKA naszą przyszłością".

wew23a

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew

proj23a

Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji.

laad2022

Zagospodarowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu.

zio2022

CYFROWA GMINA-Zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

cyfowa2022b

Gmina Pęczniew realizuje zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.


Cel szczegółowy: Wnioskdoawca w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" zakłada podniesienie poziomu cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pęczniew.
Cele zostaną osiągnięte przez realizację zadań należących do 2 obszarów tematycznych do których należą:
1. Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych;
2. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
                        

Całkowita wartość projektu:  105 520,00  zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 105 520,00  zł

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych-park w Pęczniewie.

park2022

www.wfosigw.lodz.pl

Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technologicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie

suw2022w