LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

b_200_150_16777215_00_images_infolodr.jpg

xxx

b_200_150_16777215_00_images__WFOS_nowe_color_skrocone.jpeg

Zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Pęczniewie - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki-Deczyńskiego-filia w Brzegu" zostało współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 82 164,00 zł.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W trakcie uzupełniania

    Wójt Gminy Pęczniew informuje, że Gmina Pęczniew posiada na sprzedaż nieruchomość położona w miejscowości Brodnia gm. Pęczniew, nr ewidencyjny działki 397/1 o powierzchni 0,3081 ha. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojacym, dwukondygnacyjnym, murowanym budynkiem dawnej szkoły o powierzchni użytkowej 474 m2 oraz budynkiem gospodarczym. Budynek położony jest w odległości 450 m od Zbiornika „Jeziorsko”, przy Szlaku Turystycznym  im. Kazimierza Deczyńskiego. Nieruchomość ogrodzona, w części frontowej ziele?. Wjazd na działki bezpośrednio z drogi publicznej asfaltowej. Nieruchomość korzysta z infrastruktury technicznej takiej jak: energia elektryczna, sieć wodociagowa. 

    Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać u Pani Urszuli Miłosz-Butwid pod numerem telefonu 43 6781519. 

b_200_150_16777215_00_images_of1.JPG

b_200_150_16777215_00_images_of2.JPG

b_200_150_16777215_00_images_of3.JPG

b_200_150_16777215_00_images_of4.JPG

b_200_150_16777215_00_images_of5.JPG

b_200_150_16777215_00_images_of6.JPG

b_200_150_16777215_00_images_of7.JPG

Wójt Gminy - Marcin Janiak
Sekretarz Gminy - Anna Chmiela
Skarbnik Gminy - Karolina Felczak
Radca Prawny - Janusz Byczyński
Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady - Urszula Fułat
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Hanna Karasińska
Stanowisko ds. organizacyjnych , ogólnych i kadrowych - Mariola Graczyk
Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej - Kazimierz Gwizdalski
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego - Urszula Miłosz-Butwid
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej ,mieszkaniowej i drogownictwa - Iwona Lipińska
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Ewelina Cieślikowska
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Janina Bednarek
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - Renata Nowak
Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Paulina Śmigielska

W trakcie uzupełniania

W trakcie uzupełniania