LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Zapytania ofertowe

 

Zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.

Zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2012 r.

Raport w sprawie udzielonego zamówienia z dnia 25.06.2012 r.

 

Zorganizowanie zawodów w grillowaniu wraz z obsługa i profesjonalnym jury podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.

Zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2012 r.

Raport w sprawie udzielonego zamówienia z dnia 25.05.2012 r.

 

Zorganizowanie konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2012 r.

Raport w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 04.06.2012 r.

 

Kompleksowa promocja I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.

Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2012 r.

Raport w sprawie udzielonego zamówienia z dnia 06.06.2012 r.

 

Przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz  garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko  w dniu 23 czerwca 2012 roku.

Zapytanie ofertowe z dnia 30.05.2012 r.

Raport w sprawie udzielonego zamówienia z dnia 08.06.2012 r.

 

Zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2012 r.

Raport w sprawie udzielonego zamówienia z dnia 15.06.2012 r.

 

Dostawa produktów spożywczych z przeznaczeniem  do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.

Zapytanie ofertowe z dnia 05.06.2012 r. 

Raport w sprawie udzielonego zamówienia z dnia 14.06.2012 r.