Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Historia

Ślady osadnictwa na terenie gminy sięgają odległych czasów, o czym świadczy odkrycie ciałopalnego cmentarzyska kultury Łużyckiej wczesnej epoki żelaza. W Pęczniewie stwierdzono liczne ślady osadnictwa z okresu rzymskiego dużą osadę gospodarczą z wczesnego średniowiecza, a także pozostałości Średniowiecznego gródka na kopcu.Bronisław Chlebowski w ,,Słowniku Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,, podał, że od XVI w. istniała tutaj parafia Pęczniew posiadająca kościół parafialny drewniany. Jego fundatorem była rodzina Pęczniewskich. Pisał również, iż parafia była nieludna i przy ubogiej glebie. W 1790 roku liczyła tylko 960 dusz. Na podstawie ,,Słownika etymologicznego miast i gmin PRL,,, 

 

Pęczniew był gniazdem rodziny Pęczniewskich. W XV wieku były zapisy Pancznowo 1400 rok, Pyancznowo 1422 rok, czyli Pęcznowo lub Pięcznowo. W pierwszym wypadku podstawą było imię Pęczen od pęk, zaś w drugim Pięczen od piękny. W Siedlątkowie, we wsi położonej w północnej części gminy, zidentyfikowano obronną siedzibę rycerską z XIV wieku, a w niej pozostałości zbroi. Na terenie Zyszkowic archeolodzy odkryli osadę kultury przeworskiej z okresu rzymskiego. 

 

Wiele cennych informacji wzmiankowanych już w 1298r. dotyczy miejscowości Brodnia. Własność książęca (przejściowo tylko - do 1298 r. - w rękach Stoigniewa z Okrzów, byłego kasztelana rudzkiego), a następnie królewska. Miejsce sądów nadwornych (tzw. roczków) Władysława Jagiełły (18 pobytów w okolicach Niedzieli Palmowej) i Kazimierza Jagielończyka (raz, w 1450 r.). Brodnia i okolice królewszczyzny należały do starostwa sieradzkiego, a od połowy XVII wieku szadkowskiego. Po II rozbiorze własność króla pruskiego, w okresie Księstwa Warszawskiego dobra narodowe, później rządowe - administrowane przez dzierżawców bezlitośnie wyzyskujących chłopów. Skargi w obronie uciemiężonych pisał tutejszy nauczyciel znany z literatury Kazimierz Deczyński. 

 

Cennych odkryć dokonano w Brzegu. Zidentyfikowano tam resztki cmentarza pogańskiego dawnych Słowian, naczynia gliniane z prochami zmarłych. Odkryto też fundamenty po pałacu i budynkach dworskich.