Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Inwestycje

 

 Lp.

 

Nazwa   Projektu        

 

     Program

Lata  realizacji

Kwota  dotacji otrzymanej

Kwota
dotacji przyznanej

1.

„Ochrona obszaru natura 2000 w gminie P?czniew dzi?ki budowie parkingu wraz z dojazdem”

Regionalny Program Operacyjny

 

   2012

 

-

 

   335 605,75

2.

„Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie P?czniew przed zagro?eniami zwi?zanymi z ruchem turystycznym”

Regionalny Program Operacyjny

 

2011-2013

 

   233 206,07

 

-

3.

„Rekultywacja sk?adowiska odpadów innych ni? niebezpieczne i oboj?tne w M. Kraczynki, Gmina P?czniew”

Regionalny Program Operacyjny

 

2011-2012

 

1 255 449,17

 

-

4.

„Budowa wodoci?gu we wsi Borki Dru?bi?skie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ?cieków w miejscowo?ci P?czniew”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

   2011

 

-

 

    92 703,00

5.

„Zagospodarowanie centrum miejscowo?ci P?czniew- park wraz z otoczeniem”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

    2012

 

-

 

  282 326,00