Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 16 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodz: Julia, Erwina, Benedykt

Charakterystyka

   Gmina Pęczniew położona jest w północno-zachodniej części województwa Łódzkiego, obrębie Kotliny Sieradzkiej, Wysoczyzny Saskiej i Kotliny Kolskiej, nad zbiornikiem retencyjnym Jeziorsko". Rzeźba terenu jest falista. Wzdłuż wschodniej granicy gminy i w rejonie miejscowości Księże Młyny koncentb_293_313_16777215_00_images_gminamapa.jpgrują się duże zespoły leśne. Ich ogólna powierzchnia wynosi 1746 ha. Zachodnią granicę stanowi nizinny zbiornik retencyjny Jeziorsko - jeden z największych zbiorników w Polsce. Jego zasadniczym zadaniem jest gromadzenie wody dla zabezpieczenia przeciwpo-wodziowego kilku województw położonych w dolnym biegu rzeki Warty oraz do pokrycia potrzeb wodnych przemysłu, energetyki, gospodarki komunalnej, rolnictwa, produkcji rybackiej, rekreacji, sportu i turystyki.Strukturę terytorialną gminy tworzy 30 miejscowości połączonych w 20 solectw. Powierzchnia gminy wynosi 128 km2, tj. 12 838 ha.

    Na terenie gminy Pęczniew istnieją wyjątkowo korzystne warunki turystyczne i rekreacyjne głównie dzięki zbiornikowi Jeziorsko, a także stawom rybnym i lasom.

mapa1.jpg