LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

   Gmina Pęczniew położona jest w północno-zachodniej części województwa Łódzkiego, obrębie Kotliny Sieradzkiej, Wysoczyzny Saskiej i Kotliny Kolskiej, nad zbiornikiem retencyjnym Jeziorsko". Rzeźba terenu jest falista. Wzdłuż wschodniej granicy gminy i w rejonie miejscowości Księże Młyny koncentgminamapa.jpgrują się duże zespoły leśne. Ich ogólna powierzchnia wynosi 1746 ha. Zachodnią granicę stanowi nizinny zbiornik retencyjny Jeziorsko - jeden z największych zbiorników w Polsce. Jego zasadniczym zadaniem jest gromadzenie wody dla zabezpieczenia przeciwpo-wodziowego kilku województw położonych w dolnym biegu rzeki Warty oraz do pokrycia potrzeb wodnych przemysłu, energetyki, gospodarki komunalnej, rolnictwa, produkcji rybackiej, rekreacji, sportu i turystyki.Strukturę terytorialną gminy tworzy 30 miejscowości połączonych w 20 solectw. Powierzchnia gminy wynosi 128 km2, tj. 12 838 ha.

    Na terenie gminy Pęczniew istnieją wyjątkowo korzystne warunki turystyczne i rekreacyjne głównie dzięki zbiornikowi Jeziorsko, a także stawom rybnym i lasom.

mapa1.jpg