Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Pożytek Publiczny.

Pożytek Publiczny-2023 r.

Zarządzenie Nr 150/2022 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.”

 

Pożytek Publiczny-2021 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert.

Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Wzór oferty.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Pożytek Publiczny-2020 r.

Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 roku.”

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Projektu Programu współpracy gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Ogłoszenie o konkursie ofert.

Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Wzór oferty.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Pęczniew z oragnizacjami pozarządowymi za 2020 rok"

Pożytek Publiczny-2018 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Pożytek Publiczny-2017 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.”

Ogłoszenia Wójta Gminy Pęczniew z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert.

Wzór oferty.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Pożytek Publiczny-2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.”

Ogłoszenia Wójta Gminy Pęczniew z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyników z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert.

Wzór oferty.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 Pożytek Publiczny-2015 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 3 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.”

Ogłoszenia Wójta Gminy Pęczniew z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wyników z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert.

Wzór oferty.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.