Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 15 Czerwiec 2021    |    Imieniny obchodz: Jolanta, Wiola, Wit

Pożytek Publiczny.

Pożytek Publiczny-2021 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert.

Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Wzór oferty.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

 

Pożytek Publiczny-2018 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Pożytek Publiczny-2017 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.”

Ogłoszenia Wójta Gminy Pęczniew z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert.

Wzór oferty.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Pożytek Publiczny-2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.”

Ogłoszenia Wójta Gminy Pęczniew z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyników z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert.

Wzór oferty.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 Pożytek Publiczny-2015 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 3 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.”

Ogłoszenia Wójta Gminy Pęczniew z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wyników z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert.

Wzór oferty.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.