Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Obrona Cywilna

Obrona cywilna jest to system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

KOMUNIKATY

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

W związku z zagrożeniem wystąpienia na terenie gminy Pęczniew choroby wirusowej afrykańskiego pomory świń (ASF) uprzejmie informujemy, że rolnicy którzy zauważą następujące objawy u świń:

 - liczne upadki ( obserwuje się również padnięcia dzików),

 - wysoka gorączka (powyżej 40° C),

 - sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,

 - drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,

 - duszność, pienisty wypływ z nosa, wypływ z worka spojówkowego,

 - biegunka, często z domieszką krwi,

 - wymioty,

 - niedowład zadu,

 - objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-biotycznych,

 - ronienia

zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby do Powiatowego Lekarza Weterynarii (tel. 43 6789095) bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub Wójta Gminy Pęczniew.

********************************************************************************

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI) - PODPYP H5N8

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

Choroba ta wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, Niemczech oraz Węgrzech.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- wstrzymać się odwypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane,

- zabiezpeczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, wktórych drób jest utrzymywany,

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwieochronne oraz po każdym kontakciez drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utzymywany jest drób.

HODOWCO !!!

Pamiętaj ozgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób lub instytucji ( lekarz weterynarii prywatnej praktyki, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wójt Gminy Pęczniew) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźniej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

Zwiększona śmiertelnoś, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe: drgawki, skęt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadeknieśności.

********************************************************************************