Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodz: Bogna, Brygida, Apolinary

Wycinka drzew i krzewów

 Urząd Gminy w Pęczniewie informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta zmienia  zasady usuwania drzew i krzewów na terenach nieleśnych
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie każde planowane usunięcie drzew i krzewów (na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) nieruchomości nieleśnych tj. grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i in. stanowiących własność osób fizycznych wymagało będzie zgłoszenia w Urzędzie Gminy.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości nieleśnych wymagane jest również w przypadku gdy nieruchomość ta:

 

  • stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i in.

 

Przepisów nie stosuję się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

 

Nie wymaga zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:
drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych,

  • drzewa i krzewy owocowe,
  • krzewy rosnące w skupisku do 25 m2,
  • krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne,
  • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzewa gatunku Bożodrzew gruczołowaty.

 

 

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Wójt Gminy za pośrednictwem pracownika urzędu, dokonuje oględzin ustalając nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia na wysokości  5 cm.
W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeżeli w terminie 2 tygodni Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu można usunąć drzewo. Od wizyty urzędnika jest 6 miesięcy na usunięcie drzewa, jeżeli po upływie terminu nie zostanie usunięte drzewo lub krzewy ponownie należy złożyć zgłoszenie.


Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi  o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy) pomimo sprzeciwu Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia, w przypadkach gdy jest ono wymagane obarczone jest administracyjną karą pieniężną! Wysokość kar (jak i wysokość opłat z usunięcie drzewa) zostanie ustalona przez Ministra Środowiska.


Dokumenty do pobrania:

Wniosek - do pobrania.

 Zgłoszenie - do pobrania.