Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Program "Rodzina 500+"

Świadczenie Wychowawcze – Rodzina 500+

Świadczenie Wychowawcze w wysokości 500 zł ( miesięcznie) rodzice otrzymają na dziecko do ukończenia przez każde dziecko 18 - stego roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuję:

- matce, ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
-opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuję jeśli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek trzeba składać w miejscu zamieszkania. Można będzie zrobić to przez Internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.

GOPS w Pęczniewie pok. 22 (parter)  pn. – pt. w godz. 7.30-15.30.

Dodatkowe informacje na temat rodziny 500+ o wzór wniosku można uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2