Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodz: Maria, Ildefons, Rajmund

UMOWA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PODPISANA !

W dniu 5 listopada wójt Marcin Janiak oraz skarbnik Karolina Felczak podpisali umowę na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Całkowita wartość w/w projektu to kwota 1 777 181,23 zł, w tym dofinansowanie  1 212 754,63 zł !!!. Było to możliwe dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek zakłada między innymi prace termomodernizacyjne polegające na realizacji szeregu działań prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej dla 3 budynków użyteczności publicznej  / budynek Szkoły Podstawowej, budynek Publicznego Przedszkola oraz budynek Urzędu Gminy /. To kolejne dofinansowanie pozyskane przez gminę Pęczniew w ramach RPO WŁ. Aktualnie realizowany jest projekt pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”. Całkowita wartość tego zadania to kwota 7. 297 587, 00 zł, w tym środki unijne wynoszą 4.249 881,00 zł.