Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 20 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodz: Sabina, Sobiesław, Bernard

Informacja

Porządek sesji:

1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy
a) stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

3. Opinia zbiorcza Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

4. Podjęcie uchwał w sprawie :                         
a) dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2018 rok,
b) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2018 – 2032,
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Pęczniew na 2019 r.,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) określenia stawek podatku od środków transportowych.

5. Omówienie założeń do projektu budżetu na 2019 r.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy w Pęczniewie.