Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodz: Maria, Ildefons, Rajmund

PIENIĄDZE UNIJNE NA TERMOMODERNIZACJĘ !!!

W dniu 13 sierpnia Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 wyłonił projekty do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów – Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Miło jest nam poinformować, że na liście projektów wybranych do dofinansowania na wysokim 5 miejscu znalazła się gmina Pęczniew z projektem pn.„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Całkowita wartość w/w projektu to kwota 1 777 181,23zł, w tym dofinansowanie to 1 212 754,63zł !!!. Wniosek zakłada między innymi prace termomodernizacyjne polegają na realizacji szeregu działań prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej dla 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Pęczniew. Wykaz zaplanowanych prac przedstawia się następująco:
1.    Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Pęczniewie:
- Modernizacja systemu c.w.u.
- Modernizacja oświetlenia wewnętrznego
- Dach wiatrołapu
- Montaż układu paneli fotowoltaicznych (koszt niekwalifikowany)
- Stropodach nad całością
- Ściany zewnętrzne
- Wymiana drzwi zewnętrznych
- Ściana piwnicy w gruncie i powyżej gruntu
- Modernizacja źródła ciepła i systemu grzewczego
2.    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. K. Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie:
- Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi na poddaszu budynku wełną mineralną.
- Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną.
- Ocieplenie sufitu pomieszczeń na użytkowym poddaszu wełną mineralną.
- Ocieplenie zewnętrznego stropu nad wejściem do budynku styropianem.
- Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych metodą styropianem.
- Ocieplenie ścian zewnętrznych lukarn dachowych od wewnętrznej strony.
- Ocieplenie murowanych ścian wewnętrznych kondygnacji poddasza.
- Ocieplenie ścian wewnętrznych kondygnacji poddasza, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych poprzez ich demontaż i wykonanie ścianek systemowych.
- Wymiana starych drzwi oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych na poddaszu użytkowym budynku.  
- Montaż nowego systemu oświetlenia wewnętrznego w oparciu o źródła typu LED.
- Montaż nowej instalacji grzewczej w pomieszczeniach na poziomie poddasza budynku, montaż elementów grzewczych wyposażonych w zawory z głowicami termostatycznymi, montaż licznika ciepła w miejscu doprowadzenia rurociągów z czynnikiem grzewczym do budynku do pomiaru i monitorowania zużycia ciepła oraz regulacja hydrauliczna całego układu grzewczego celem dostosowania do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.
3.    Termomodernizacja Urzędu Gminy w Pęczniewie:
- Modernizacja centralnego systemu produkcji c.w.u. w budynku, w oparciu o nową wbudowaną kotłownię opalaną biomasą.
- Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku.
- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem i wełną mineralną.
- Montaż nowego systemu oświetlenia wewnętrznych w oparciu o źródła typu LED.
- Wymiana starych drzwi do kotłowni w budynku.
- Montaż nowego źródła ciepła opalanego biomasą, zlokalizowanego w istniejącej wbudowanej kotłowni w budynku. Montaż technologii kotłowni oraz regulacja hydrauliczna systemu.
To kolejne środki unijne pozyskane przez samorząd gminy Pęczniew.