LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

W dniu 14 czerwca odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. Podczas obrad dokonano między innymi zmian w budżecie gminy. Głównym punktem obrad była ocena wykonania budżetu w 2016 roku. Dochody zrealizowano w wysokości 13 872 114,39 zł, co stanowiło 99,6 % planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie 13 109 711,29 zł, co stanowiło 96,0 % planu. Budżet w minionym roku zamknął się wypracowaną nadwyżką budżetową w kwocie 762 403,10 zł. Zadłużenie gminy zmniejszyło się do kwoty 3 420 000,00 zł. Dokonano także analizy stanu mienia komunalnego oraz inwestycji, podsumowano wysokość pozyskanych środków zewnętrznych. Zatwierdzono sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie pozytywnie ocenili działania wójta Marcina Janiaka jednogłośnie udzielając absolutorium za 2016 rok. Gościem XXXIII Sesji był dyrektor Kancelarii Marszałka Marcin Młynarczyk, który przedstawił założenia nowego programu pn. „Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego”. To nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod adresem http://bo.lodzkie.pl/ . Zachęcamy naszych mieszkańców do aktywności. Czekamy na Wasze pomysły.

b_200_150_16777215_00_images_ser1.jpgb_200_150_16777215_00_images_ser3.jpgb_200_150_16777215_00_images_ser2.JPG

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.