LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD Podprogram 2016. Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1268,00 zł dla osoby samotnej, 1028,00 zł na jednego członka rodziny. W związku z tym aby otrzymać pomoc żywnościową należy złożyć oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( tj. jeżeli osoba składa dokumenty w miesiącu kwietniu 2017 należy przedstawić dochody z miesiąca marca 2017).

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Sieradzu w dniu 3 kwietnia 2017 r. otrzymaliśmy artykuły spożywcze. W ramach tzw. limitu rocznego przysługuje „paczka” która składa się z:

 

Produkt

Na jedną osobę

Ryż biały

1 szt.

Herbatniki

1 szt.

Mleko UHT

1 szt.

Groszek z marchewką

2 szt.

Powidła śliwkowe

1szt.

Gulasz wieprzowy z warzywami

1 szt.


Filet z makreli w oleju


2 szt.

Szynka drobiowa

1szt.

Cukier biały

1 szt.

Olej rzepakowy

1szt.

Szynka wieprzowa mielona

1 szt.

Pasztet wieprzowy

1 szt.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS Pęczniew od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod nr telefonu ( 43 ) 678 17 49. Paczki żywnościowe wydawane są od poniedziałku do piątki w godzinach od 9.00 do 15.00.
Informacje na temat wytycznych podprogramu PO PŻ można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz

 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.