Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 log2023a

 

 


asy23

 

sport2022z

 

 

grzabytki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodz: Tomasz, Maurycy

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2023 ROK

Wójt Gminy Pęczniew informuje producentów rolnych o możliwości otrzymania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:

- od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. - wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
- od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. - wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu określonego na 2023 rok.
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot w odniesieniu do bydła we wniosku należy podać informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła posiadanego przez producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Producent rolny powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła za rok poprzedzający rok, w którym składa wniosek o zwrot.

W 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. ustala się jako sumę:
1,20 zł x 110,00 l/1ha x ilość ha użytków rolnych
1,20 zł x 40,00 l/1DJP x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Wniosek - do pobrania.

Oświadczenie - do pobrania.

Zestawienie faktur - do pobrania.