Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sport2022z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 28 Marzec 2023    |    Imieniny obchodz: Aniela, Sykstus, Joanna

BUDŻET DLA GMINY PĘCZNIEW NA 2023 ROK UCHWALONY

Podczas XLV Sesji Rady Gminy Pęczniew, która odbyła się 29 grudnia przyjęto budżet gminy na 2023 rok. Po wystąpieniu wójta Marcina Janiaka oraz przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni w głosowaniu jednogłośnie uchwalili uchwałę budżetową. Dochody naszej gminy na 2023 rok zaplanowane zostały w wysokości 23.311.518,00 zł, a wydatki ustalono na poziomie 24.910.214,00 zł. Planowany deficyt dzięki rozsądnie prowadzonej gospodarce finansowej zostanie pokryty z wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych. Uchwalony budżet zabezpiecza środki na rozpoczęcie czterech inwestycji. Pierwsza  z nich pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew" zakłada przebudowę siedmiu odcinków dróg o długości ponad 5 km oraz remont drogi gminnej Przywidz – Osowiec na odcinku 4,3 km. Środki zabezpieczone na w/w inwestycję to kwota 5.000.000,00 zł, z czego 95% to dotacja w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Druga inwestycja związana jest również z infrastrukturą drogową tj. przebudową ulicy Wodnej w Pęczniewie. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki na poziomie 280.000,00 zł, z czego ponad 65% to dofinansowanie unijne z PROW. Kolejna inwestycja związana jest z przebudową i modernizacją parku w Pęczniewie. Wartość  inwestycji to prawie 700.000,00 zł, gdzie gro środków pochodzi z WFOŚiGW w Łodzi. Ostatnim działaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie jest zakup samochodu asenizacyjnego. Na ten cel samorząd przewiduje wydatkować kwotę w wysokości 660.000,00 zł. Rok 2023 zapowiada się więc rokiem kolejnych wielomilionowych inwestycji na poziomie ponad  6.700.000,00 zł, a to nie jedyne inwestycje planowane do realizacji w 2023 roku.