Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 27 Wrzesień 2022    |    Imieniny obchodz: Damian, Wincenty, Kosma

Informacja

Informacja Wójta Gminy Pęczniew dla mieszkańców o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informujemy iż wnioski o wypłatę DODATKU przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie do dnia 30 listopada 2022r. Dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, gazem LPG lub olejem opałowym.

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022r., poz.1967). Zgodnie z tym aktem prawnym gospodarstwom domowym przysługuje dodatek w wysokości:
3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złoży taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z w/w ustawą gospodarstwa domowe które złożyły wniosek na Dodatek Węglowy nie mogą się ubiegać o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Klauzula informacyjna - RODO.