Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sport2022z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 8 Grudzień 2022    |    Imieniny obchodz: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

BUDŻET NA 2022 ROK

W dniu 29 grudnia odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew. Najważniejszym punktem w porządku obrad było przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpieniu wójta Marcina Janiaka radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w dokument. Dochody naszej gminy na 2022 rok zaplanowane zostały na poziomie 24.577.753,00 zł, a wydatki ustalono na poziomie 24.448.753,00 zł. Oznacza to, iż nie planuje się deficytu, a nadwyżkę budżetową w kwocie 129.000,00 zł. Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uchwalony budżet zabezpiecza środki na rozpoczęcie czterech inwestycji. Pierwsza  z nich pn. „Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Pęczniewie" Gmina Pęczniew zakłada uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew. Celem tej inwestycji jest zwiększenie wydajności stacji w celu wyeliminowania problemów związanych z okresowymi brakami w dostawie wody, szczególnie w okresie letnim. Środki zabezpieczone na w/w inwestycję to kwota blisko 200.00,00 zł. Druga inwestycja związana jest z montażem 503 sztuk monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 198,72 kWe na SUV w Pęczniewie, Księżej Wólce, Luboli oraz oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia rachunków za energię elektryczną. W aspekcie ochrony środowiska takie działania znacznie ograniczają emisje szkodliwych substancji do atmosfery. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki na poziomie 1 000.000,00 zł, z czego 80% to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi. Kolejne dwie inwestycje wprowadzone do budżetu to remonty i przebudowa blisko 14 km dróg. Środki w wysokości 7 000.000,00 zł gmina pozyskała w ramach Polskiego Ładu, wkład własny naszego samorządu to tylko 5%. Rok 2022 zapowiada się więc rokiem wielomilionowych inwestycji na poziomie ponad 8 000.000,00 zł. Samorząd planuje przetargi na początku roku, który zapowiada się  bardzo pracowicie, a to nie jedyne inwestycje planowane do realizacji w 2022 roku.