Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sport2022z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 8 Grudzień 2022    |    Imieniny obchodz: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

KOMUNIKAT

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że wnioski na dodatek osłonowy na rok 2022 przyjmowane są od
4 stycznia 2022r w formie papierowej i elektronicznej.

Wnioski można składać w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie
od pon. do pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu
domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
- 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym albo
- 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
 
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie
dochodów osiągniętych w :
- 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
- 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
 
W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest
- kocioł na paliwo stałe,
- kominek,
- koza,
- ogrzewacz powietrza,
- trzon kuchenny,
- piecokuchnia,
- kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem
lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności
budynków, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków (Dz. U. Z 2021 r. poz. 554 ze zm.) dodatek osłonowy
wynosi rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
 
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po
przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana
o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków
osłonowych będzie wynosić 20 zł.
    Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 31 października 2022
r. pozostawia się bez rozpoznania.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się:
- papierowo w GOPS Pęczniew
- lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa
domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten
przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego!!!

Więcej informacji o dodatku osłonowym znajduje się na stronie Ministerstwa środowiska i Klimatu https://www.gov.pl/web/klimat