Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodz: Maria, Ildefons, Rajmund

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Mimo ograniczeń spowodowanych obecnością koronawirusa SARS-CoV-2 udało się z końcem października zakończyć projekt unijny „Szkoła równych szans” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  XI.1.2 Kształcenie ogólne,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Głównym założeniem ujętym we wniosku było rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji. W ramach projektu, który ruszył 1 lipca ubiegłego roku uczniowie skorzystali z możliwości uczestnictwa w szeregu zajęć dodatkowych. Wśród tych zajęć znalazły się między innymi  przedmioty ścisłe, język angielski, logopedia czy tez ekspresja kulturalna. Zakupiono pomoce dydaktyczne i pomoce naukowe. Powstała również nowoczesna pracownia informatyczna. Wartość całego projektu to kwota blisko 1 100 000,00 zł, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ponad 1 000 000,00 zł.