Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodz: Tekla, Bogusław

ZJAZD GMINNY OSP

W dniu 8 sierpnia w Siedlątkowie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pęczniewie. Podczas zjazdu przyjęto sprawozdanie z działalności zarządu w kadencji 2016-2021 oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej udzielając tym samym absolutorium ustępującym władzom. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad delegaci powołali też nowy zarząd gminny i komisję rewizyjną. W skład Zarządu Gminnego OSP RP w Pęczniewie weszło 16 osób reprezentujących 10 jednostek działających na terenie gminy. Prezydium przedstawia się następująco:
1.Prezes Zarządu Gminnego OSP RP dh Marcin Janiak
2.Wiceprezes ZG dh Jan Palka
3.Wiceprezes ZG dh Izydor Marecki
4.Komendant Gminny OSP dh Zbigniew Piąstka
5.Skarbnik ZG dh Henryk Bukowski
6.Sekretarz ZG dh Roman Jaruga
7.Członek Prezydium ZG dh Leonard Bednarek
Wybrano również delegatów na zjazd powiatowy, którymi zostali : dh Marcin Janiak, dh Jan Palka, dh Zbigniew Piąstka oraz dh Ireneusz Łazarek. Wśród gości przysłuchujących się obradom znaleźli się między innymi: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach dh Tadeusz Chmielewski, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach dh Zbigniew Nastarowicz, Jerzy Zych – Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew oraz Roman Walczak - Kierownik Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie. W trakcie zjazdu wręczono również odznaczenia resortowe. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali : dh Izydor Marecki oraz dh Wojciech Kupiński. Srebrne medale „Za zasługi dla pożarnictwa” zostały wręczone: dh Marcinowi Janiakowi, dh Ireneuszowi Łazarkowi oraz Jerzemu Zychowi.