Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 15 Czerwiec 2021    |    Imieniny obchodz: Jolanta, Wiola, Wit

MODERNIZACJA TERENÓW NA ULICY WSPÓLNEJ W PĘCZNIEWIE

W dniu 21 kwietnia wójt Marcin Janiak podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S. A. Koło na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na ulicy Wspólnej w miejscowości Pęczniew”.  W ramach umowy gruntownie zmodernizowana zostanie ulica Wspólna. Zakres prac przewiduje rozbudowanie placu zabaw wraz z miejscem do wypoczynku. Ponadto wybudowane zostaną nowe parkingi, oświetlenie, mała infrastruktura /kosze, ławki, donice kwiatowe, altana/. Pojawią się także nowe chodniki i nawierzchnia asfaltowa. Dodatkowo wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Całkowita wartość projektu to kwota 967.395,00 zł. Część środków na realizacje w/w zadania w wysokości 299.999,00 to środki unijne pozyskane przez samorząd z Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Dodatkowo na to zadanie gmina przeznaczy 500.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałą kwotę stanowić będą środki własne samorządu. Rozpoczęcie prac przewidywane jest w pierwszej połowie maja.