Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 12 Kwiecień 2021    |    Imieniny obchodz: Juliusz, Zenon, Wiktor

TERMOMODERNIZACJA ZAKOŃCZONA

Gmina Pęczniew zakończyła kolejne duże zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych. Realizacja projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew” rozpoczęła się w maju 2020 roku i miała na celu  wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na realizacji szeregu działań prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej tj. budynku szkoły podstawowej, przedszkola i urzędu. W ramach zaplanowanych robót między innymi docieplono ściany zewnętrzne i stropodachy, zmodernizowano oświetlenie wewnętrze. W budynku przedszkola zamontowano pompę ciepła oraz panele fotowoltaiczne, a w budynku urzędu zamontowano nowe źródło ciepła opalane biomasą. Dodatkowo zainstalowano oświetlenie zewnętrzne typu LED oraz monitoring. Gmina na w/w projekt pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość wszystkich prac to kwota blisko 1.900.000,00 zł, w tym dofinansowanie unijne wynosi ponad 1.200.000,00 zł. Samorząd pozyskał również na w/w zadanie środki z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji i preferencyjnej pożyczki. Wysokość dotacji to 73 073,00 zł, preferencyjna pożyczka to kwota 170 507,00 zł.