Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodz: Fabian, Sebastian

BUDŻET GMINY 2021

W dniu 22 grudnia odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. Najważniejszym punktem w porządku obrad było przyjęcia budżetu gminy na 2021 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpieniu wójta Marcina Janiaka radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w dokument. Dochody naszej gminy na 2021 rok zaplanowane zostały na poziomie 19 080 955,69 zł, a wydatki ustalono na poziomie 18 781 462,69 zł. Oznacza to, iż nie planuje się deficytu, a nadwyżkę budżetową w kwocie 299 493,00 zł. Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uchwalony budżet zabezpiecza środki na rozpoczęcie dwóch inwestycji. Pierwsza  z nich pn. „Zagospodarowanie terenu na ul Wspólnej w miejscowości Pęczniew”zakłada budowę kanalizacji deszczowej, parkingów, małej infrastruktury i oświetlenia na ul. Wspólnej. W/w zadanie obejmuje również remont chodników i położenie nakładki asfaltowej. Całkowita wartość tego projektu to kwota 682 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wynosi 299.999,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 382.001,00 zł. Druga inwestycja związana jest z zabezpieczeniem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy obsługiwanych przez SUV Księża Wólka. Na budowę zapasowego zbiornika retencyjnego zabezpieczono 234 999,00 zł, a część środków pochodzi również z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Modernizacja ul. Wspólnej to nie jedyny projekt unijny ujęty w budżecie. Dzięki zabezpieczeniu środków kontynuowane będzie zadanie pn.  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki na poziomie 1 346 773,79 zł. Przyszły rok zapowiada się  bardzo pracowicie, a to nie jedyne inwestycje planowane do realizacji w 2021 roku.