Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodz: Fabian, Sebastian

GRANT SOŁECKI

Gmina Pęczniew informujemy, że w ramach udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego  pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej  na dofinansowanie zadań  własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w 2020 roku zrealizowany został na terenie gminy jeden grant sołecki w miejscowości Księże Młyny.
Zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej sołectwa Księże Młyny poprzez kształtowanie i poprawę ładu przestrzennego”  – całkowita wartość zadania  - 15.100,00 zł. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne remizy OSP w Księżych Młynach polegające na wymianie pokrycia dachowego na części garażowej oraz wymianie orynnowania na całości budynku.
Dofinansowanie samorządu województwa łódzkiego – 10 000,00 zł.