Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 3 Grudzień 2020    |    Imieniny obchodz: Franciszek, Hilary, Ksawery

TERMOMODERNIZACJA

Trwają prace związane z realizacją zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Gmina na w/w projekt pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na realizacji szeregu działań prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Pęczniew. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pęczniewie została już wykonana, a prace przeprowadziła firma CEGBUD z Chlebowa. Wykaz zrealizowanych prac przedstawia się następująco:
- ocieplono dach nad pomieszczeniami ogrzewanymi na poddaszu budynku wełną mineralną,
- ocieplono strop pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną,
- ocieplono sufit pomieszczeń na użytkowym poddaszu wełną mineralną,
- ocieplono zewnętrzny strop nad wejściem do budynku styropianem,
- ocieplono ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych metodą styropianem,
- ocieplono ściany zewnętrzne lukarn dachowych od wewnętrznej strony,
- ocieplono murowane ściany wewnętrzne kondygnacji poddasza,
- ocieplono ściany wewnętrzne kondygnacji poddasza, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych poprzez ich demontaż i wykonanie ścianek systemowych,
- wymieniono stare drzwi oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych na poddaszu użytkowym budynku,
- zamontowano nowy system oświetlenia wewnętrznego w oparciu o źródła typu LED,
- zamontowano nową instalację grzewczą w pomieszczeniach na poziomie poddasza budynku, elementy grzewcze wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi, licznik ciepła w miejscu doprowadzenia rurociągów z czynnikiem grzewczym do budynku w celu pomiaru i monitorowania zużycia ciepła oraz regulację hydrauliczną całego układu grzewczego celem dostosowania do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.

Najkorzystniejszą ofertę na prace przy budynku przedszkola oraz urzędu gminy złożyła firma EKO-BUD z Sieradza. Na chwilę obecną w odniesieniu do budynku Przedszkola Publicznego zmodernizowano system c.w.u., oświetlenie wewnętrzne. Docieplono ściany piwnic w gruncie i powyżej gruntu oraz zamontowano pompę ciepła. Aktualnie trwają prace związane z docieplaniem ścian zewnętrznych oraz stropodachu. W budynku urzędu zamontowano nowy system oświetlenia wewnętrznych w oparciu o źródła typu LED oraz zmodernizowano centralny system produkcji c.w.u. w budynku, w oparciu o nową wbudowaną kotłownię opalaną biomasą. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na marzec 2021 roku. Całkowita wartość w/w projektu to kwota 1.755 856,38, w tym dofinansowanie  wynosi 1.212 754,63 zł. To kolejna duża inwestycja z  dofinansowaniem unijnym, którą realizuje samorząd.