Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 4 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodz: Dominika, Jan, Protazy

DOTACJE UNIJNE Z LEADERA DLA OSP

W siedzibie „LGD Przymierze Jeziorsko” w dniu 13 lipca cztery jednostki OSP z terenu gminy Pęczniew podpisała umowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisane umowy dotyczą operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W trzech jednostkach pozyskane dotacje przeznaczone zostaną na remonty poszycia dachowego miejscowych strażnic pełniących również funkcje świetlic wiejskich. W Brzegu druhowi wybudują między innymi altanę. Wykaz jednostek i wysokość pozyskanych dotacji przedstawiają się następująco :
1. OSP Księże Młyny  - 29.866,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu.
2. OSP Księża Wólka – 49.969,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu.
3. OSP Lubola – 27.999,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu.
4. OSP Brzeg  - 12.031,00 zł z przeznaczeniem na budowę altany.
Łączna wysokość dotacji to kwota blisko 120.000,00 zł. Prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku, natomiast ostateczny termin zakończenia inwestycji to 31.05.2021 roku. To kolejne środki, które trafiły do jednostek OSP z naszej gminy  w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wcześniej z dofinansowania skorzystały jednostki OSP z Drużbina, Pęczniewa, Brodni i Rudnik. Łączna kwota unijnego wsparcia pozyskana na remont w/w strażnic to blisko  160.000,00 zł. Dodatkowo z tego samego programu za kwotę 60.000,00 zł orkiestry dęte z Drużbina oraz Siedlątkowa zakupiły nowe instrumenty. Pomocy przy opracowaniu niezbędnych dokumentów i załączników udzieli gminni urzędnicy.