Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodz: Fabian, Sebastian

GRANT SOŁECKI DLA OSP KSIĘŻE MŁYNY

W dniu 29 czerwca na XIX sesji Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W ramach naboru na liście Zarządu Województwa Łódzkiego zadań zakwalifikowanych do realizacji znalazł się wniosek sołectwa Księże Młyny. W/w wniosek dotyczy wymiany pokrycia dachowego na części garażowej strażnicy miejscowej OSP. Na prace remontowe sołectwo otrzymało maksymalne wsparcie w ramach tzw. „grantów sołeckich” tj.  10.000,00 zł. Dodatkowo z budżetu gminy wydatkowana zostanie na realizację tego przedsięwzięcia kwota 5.100,00 zł. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw. Druhowie z Księżych Młyn czekają jeszcze na podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem LGD „Przymierze Jeziorsko”. W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udało się pozyskać kwotę 29.866,00 zł, co pozwoli na remont pozostałej części dachu strażnicy pełniącej również funkcje świetlicy wiejskiej.