Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodz: Fabian, Sebastian

KURENDA

Zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji  przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z obowiązkiem przeprowadzenia przez Gminę Pęczniew aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracam się do mieszkańców, którzy nie złożyli/zaktualizowali informacji dotyczącej zbiorników bezodpływowych o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Pęczniewie w terminie do 31 lipca 2020 roku. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Pęczniewie (pokój nr 15) oraz na stronie internetowej Urzędu www.peczniew.pl w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Informuję, że pracownicy Urzędu Gminy rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew. Sprawdzane będą między innymi umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, w tym  częstotliwość opróżniania zbiorników  Tego typu dokumentacja potwierdza, że właściciel nieruchomości nie pozbywa się nieczystości w nielegalny sposób. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.  W pierwszej kolejności będą sprawdzane gospodarstwa domowe, które nie zostały/zostaną zgłoszone do gminnej ewidencji w wyznaczonym terminie. Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny.

Zgłoszenie - do pobrania.