Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 16 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodz: Maria, Stefan, Eustachy

RUSZA KOLEJNA INWESTYCJA Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM

W dniu 15 maja wójt Marcin Janiak podpisał umowy z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Gmina na w/w projekt pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowy zakładają wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na realizacji szeregu działań prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Pęczniew. Najkorzystniejszą ofertę na prace przy budynku przedszkola oraz urzędu gminy złożyła firma EKO-BUD z Sieradza.

Wykaz zaplanowanych prac przedstawia się następująco:
1.    Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Pęczniewie:
- modernizacja systemu c.w.u.,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego,
- docieplenie  dachu wiatrołapu,
- montaż układu paneli fotowoltaicznych,
- docieplenie stropodachu nad całością,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- docieplenie ścian piwnicy w gruncie i powyżej gruntu,
- modernizacja źródła ciepła i systemu grzewczego – instalacja pompy ciepła.
2.    Termomodernizacja Urzędu Gminy w Pęczniewie:
- modernizacja centralnego systemu produkcji c.w.u. w budynku, w oparciu o nową wbudowaną kotłownię opalaną biomasą,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku,
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem i wełną mineralną,
- montaż nowego systemu oświetlenia wewnętrznych w oparciu o źródła typu LED,
- wymiana starych drzwi do kotłowni w budynku,
- montaż nowego źródła ciepła opalanego biomasą, zlokalizowanego w istniejącej wbudowanej kotłowni w budynku. Montaż technologii kotłowni oraz regulacja hydrauliczna systemu.
Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pęczniewie wykona firma CEGBUD z Chlebowa. Wykaz zaplanowanych prac przedstawia się następująco:
- ocieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi na poddaszu budynku wełną mineralną,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną,
- ocieplenie sufitu pomieszczeń na użytkowym poddaszu wełną mineralną,
- ocieplenie zewnętrznego stropu nad wejściem do budynku styropianem,
- ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych metodą styropianem,
- ocieplenie ścian zewnętrznych lukarn dachowych od wewnętrznej strony,
- ocieplenie murowanych ścian wewnętrznych kondygnacji poddasza,
- ocieplenie ścian wewnętrznych kondygnacji poddasza, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych poprzez ich demontaż i wykonanie ścianek systemowych,
- wymiana starych drzwi oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych na poddaszu użytkowym budynku,
 - montaż nowego systemu oświetlenia wewnętrznego w oparciu o źródła typu LED,
- montaż nowej instalacji grzewczej w pomieszczeniach na poziomie poddasza budynku, montaż elementów grzewczych wyposażonych w zawory z głowicami termostatycznymi, montaż licznika ciepła w miejscu doprowadzenia rurociągów z czynnikiem grzewczym do budynku w celu pomiaru i monitorowania zużycia ciepła oraz regulacja hydrauliczna całego układu grzewczego celem dostosowania do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.
Całkowita wartość w/w projektu to kwota ponad 1 750 000,00 zł, w tym dofinansowanie  wynosi blisko 1 200 000,00 zł !!!. To kolejna duża inwestycja z  dofinansowaniem unijnym, która będzie realizowana przez gminę Pęczniew.