Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 9 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodz: Klara, Roman, Romuald

Ogłoszenie

Wójt Gminy Pęczniew działając na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697), informuje:

1. W okresie od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Pęczniew, zwany dalej "Urzędem", podlega ograniczeniu polegającemu  na wykonywaniu zadań przez Urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu należy składać elektronicznie, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez umieszczenie w „skrzynce podawczej” ustawionej w głównym wejściu do budynku Urzędu - w godzinach pracy Urzędu.
Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu, jest kontakt telefoniczny: 43 678 51 19 i mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez ePUAP.
3. Kasa Urzędu jest nieczynna za wyjątkiem realizacji praw i obowiązków określonych w ust. 4.
4. Ograniczenie, o którym mowa w ust.1, nie ma zastosowania do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności spraw z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) świadczenia usług komunalnych;
5) gospodarki przestrzennej, w tym dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471);
6) ochrony środowiska, w tym dotyczących:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
5. Zadania określone w ust. 4 są realizowane przez pracowników merytorycznych Urzędu. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu omówienia sprawy i ustalenia szczegółów dostarczenia lub odbioru dokumentów.

Podczas wizyty w Urzędzie konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa, tj. w szczególności zachowanie odstępu od pozostałych osób (min. 2 m.), zakrycie nosa i ust, obowiązkowa dezynfekcja rąk. Zwracamy uwagę, że w szczególnych sytuacjach, osoby oczekujące na załatwienie sprawy mogą zostać poproszone o poczekanie na zewnątrz budynku.

Pomimo wprowadzonych udogodnień, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, apelujemy o załatwianie spraw bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na współpracę.

 

                                                  Wójt
                                                   /-/ Marcin Janiak