Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 9 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodz: Klara, Roman, Romuald

NOWE ŚRODKI Z LEADERA

W dniu 20 stycznia Rada Stowarzyszenia „LGD Przymierze Jeziorsko ,, dokonała oceny wniosków złożonych w naborach przeprowadzonych w ostatnim kwartale minionego roku. W ramach poddziałania 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można było składać wnioski w trzech obszarach tematycznych. Obszarami tymi były : a/ wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo i kulturę obszaru: b/ pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego; c/ budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Wśród wnioskodawców znalazły się jednostki OSP Brzeg, Księże Młyny, Księża Wólka i Lubola. Wniosek OSP Brzeg zakłada budowę małej infrastruktury turystycznej, w pozostałych przypadkach druhowie aplikują o środki na remont swoich świetlic. Kolejne cztery wnioski zostały złożone przez KGW z Pęczniewa, Siedlątkowa i Drużbina oraz Stowarzyszenie Seniorów „Bliżej siebie”. Wnioski te zakładają przeprowadzenie szkoleń. Do rozdysponowania była kwota blisko 800 000,00 zł. Wszystkie wnioski złożone przez OSP i stowarzyszenia z tereny naszej gminy zostały wysoko ocenione, dzięki temu być może jeszcze w tym roku będzie możliwe realizowanie inwestycji i szkoleń na kwotę 160 000,00 zł. Pomocy przy opracowaniu niezbędnych dokumentów i załączników udzieli gminni urzędnicy.