Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 12 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodz: Klara, Lech, Julian

BUDŻET GMINY NA 2020 ROK

herb

W dniu 14 stycznia odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. Najważniejszym punktem w porządku obrad było przyjęcia budżetu gminy na 2020 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpieniu wójta Marcina Janiaka radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w dokument. Dochody naszej gminy na 2020 rok zaplanowane zostały na poziomie 17 639 013,18 zł, a wydatki ustalono na poziomie 17 174 013,18 zł. Oznacza to, iż nie planuje się deficytu, a nadwyżkę budżetową w kwocie 465 000,00 zł. Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uchwalony budżet zabezpiecza środki na rozpoczęcie inwestycji pn. pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Całkowita wartość w/w projektu to kwota 1 777 181,23 zł, w tym dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 1 212 754,63 zł. To nie jedyny projekt unijny ujęty w budżecie. Dzięki zabezpieczeniu środków kontynuowane będą dwa projekty edukacyjne, których wartość przekracza 2 500 000,00 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 2 300 000,00 zł.