Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 4 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodz: Dominika, Jan, Protazy

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEB POPRZEZ ICH WAPNOWANIE

Informujemy, iż WFOŚiGW w Łodzi ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie w formie dotacji, udzielane będzie na zakup:
1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa łódzkiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.
Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:
1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie,
należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.  do sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Łodzi, ul. Zbocze 16a,  92-003 Łódź;
Regulamin naboru, wnioski, instrukcje oraz informacje dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.