Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 20 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodz: Sabina, Sobiesław, Bernard

INFORMACJA

Informacja Wójta Gminy Pęczniew dla mieszkańców o dodatku węglowym

Informujemy iż wnioski o wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie do dnia 30 listopada 2022r.
UWAGA! Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie sposobu ogrzewania do CEEB poprzez deklarację źródeł ciepła.
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy
Zgodnie z treścią ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r., wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego. Jak podkreślono, weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy.
We wniosku trzeba będzie też wskazać miejsce zamieszkania, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. We wniosku trzeba będzie też zawrzeć informację o źródle ogrzewania na paliwo stałe.
Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 15:00 dnia 19.08.2022 r. do godz. 04:00 dnia 20.08.2022 r.
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Godzina i data wydania: godz. 05:19 dnia 19.08.2022 r.

INFORMACJA

USTALENIE SKRÓCONEGO CZASU PRACY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY PĘCZNIEW, GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PĘCZNIEWIE, SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PĘCZNIEWIE

Informuję, że w dniach od 18 sierpnia 2022 roku do 19 sierpnia 2022 roku został skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy Pęczniew, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie oraz Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie z uwagi na utrzymujący się upał i prognozy, które wskazują na dalszy wzrost temperatury powietrza.
W dniach od 18 sierpnia 2022 roku do 19 sierpnia 2022 roku w.w jednostki będą czynne w godzinach od 7.30 do 14.00.

 

Wójt Gminy Pęczniew
/-/ Marcin Janiak

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Kasa Urzędu Gminy w Pęczniewie w dniach: 18 – 19.08.2022r. będzie czynna do godz. 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko: Upał
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Przebieg: Temperatura powietrza miejscami wynosi już od 27°C do 29°C. Temperatura rośnie, prognozowana temperatura maksymalna od 30°C do 32°C.
Godzina i data wydania: godz. 11:16 dnia 17.08.2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.08.2022 r. do godz. 24:00 dnia 16.08.2022 r.
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Godzina i data wydania: godz. 05:40 dnia 16.08.2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 00:00 dnia 06.08.2022 r. do godz. 08:00 dnia 06.08.2022 r.
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Czytaj więcej...

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/2.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 r. do godz. 20:00 dnia 05.08.2022 r.
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.
Uwagi: Brak.

INFORMACJA

Mając na uwadze obowiązek prowadzenia treningów systemu alarmowania oraz upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Szef  Obrony Cywilnej-Wojewoda Łódzki postanowił dokonać powiązania tych przedsięwzięć i w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00  w ciągu 1 minuty w trybie sygnału ciągłego uruchomić syreny alarmowe na terenie województwa łódzkiego.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2022 ROK

Urząd Gminy Pęczniew informuje producentów rolnych o możliwości otrzymania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:

- od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. - wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
- od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. - wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu określonego na 2022 rok.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot w odniesieniu do bydła we wniosku należy podać informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła posiadanego przez producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Producent rolny powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła za rok poprzedzający rok, w którym składa wniosek o zwrot.

W 2022 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego. 

Uwaga!!!
Zwiększony został limit zwrotu podatku akcyzowego!!!  
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. ustala się jako sumę:
1,00 zł x 110,00 l/1ha x ilość ha użytków rolnych
1,00 zł x 40,00 l/1DJP x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Wniosek do pobrania.

Oświadczenie do pobrania.

Tabela do faktur do pobrania.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/ 2
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 14:35 dnia 20.07.2022 r. do godz. 20:00 dnia 23.07.2022 r.
Przebieg: Nadal prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę od 31°C do 34°C, w czwartek od 33°C do 36°C, w piątek i sobotę od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Przedłużenie czasu ważności oraz aktualizacja przebiegu zjawiska.
Godzina i data wydania: godz. 14:35 dnia 20.07.2022

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy , że Kasa Urzędu Gminy w Pęczniewie w dniach: 20-22.07.2022 r. będzie czynna do godz. 13:15.

Za utrudnienia przepraszamy