Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 log2023a

 

 


asy23

 

sport2022z

 

 

grzabytki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 2 Marzec 2024    |    Imieniny obchodz: Halszka, Helena, Radosław

Protest rolników

Informujemy, że do Urzędu Gminy w Pęczniewie zgłoszono Protest rolników planowany od godziny 10.00 w okresie od 26.02.2024 r. do 25.03.2024 r. obejmujący gminy: Poddębice, Wartkowice, Pęczniew i Zadzim z udziałem 200 ciągników rolniczych. W Gminie Pęczniew protest przewidziany jest na drodze wojewódzkiej DW 478. O konkretnych datach i godzinach protestu na naszym terenie informować będziemy na bieżąco.
Prosimy o zachowanie ostrożności i planowanie swoich podróży z uwzględnieniem możliwych utrudnień.

INFORMACJA

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.
Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Więcej informacji można uzyskac pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szkody-powstale-w-wyniku-suszy--nabor-wnioskow-i-stawki-pomocy

KONKURS DLA KGW

Właśnie ruszyła IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Polski. Nadrzędnym celem konkursu jest przedstawienie szerszemu gronu osób wieloaspektowej działalności KGW oraz ich roli – społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.
Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich podejmując swoje działania prospołeczne przyczyniają się do aktywizacji lokalnej społeczności, tworzenia silnych ludzkich więzi oraz inicjowania postaw przedsiębiorczych wśród kobiet. Działania Kół popularyzują wśród społeczeństwa kulturowe tradycje regionalne – kulinarne, rękodzielnicze jak również szeroko pojęty folklor. Dzięki nim kolejne pokolenia młodych osób są zainteresowane twórczością ludową oraz tradycyjnymi wartościami. Idea konkursu przyświeca tym celom, gdyż ma za zadanie promowanie KGW i ich inicjatyw na rzecz swoich "małych ojczyzn".

Czytaj więcej...

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2024 ROK

UWAGA!!! Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego!!!

Wójt Gminy Pęczniew informuje producentów rolnych o możliwości otrzymania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:
- od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. - wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
- od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. - wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu określonego na 2024 rok.  

Czytaj więcej...

32. FINAŁ WOŚP W PĘCZNIEWIE

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grał pod hasłem: „Płuca po pandemii”. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Kolejny raz WOŚP zagrała dla „małych i dużych”. Dzięki współpracy  Szkoły Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu ze Stowarzyszeniem „Licealista” z Poddębic na terenie gminy Pęczniew również pojawiły się puszki WOŚP i nasi mieszkańcy mogli wesprzeć zbiórkę. W dniu finału na terenie gminy można było spotkać wolontariuszy, a w hali sportowej rozegrano turniej halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Pęczniew. Wszyscy, którzy odwiedzili szkolne mury dzięki Radzie Rodziców mogli między innymi skosztować pysznych domowych wypieków. Jak zawsze nie zawiedli nasi mieszkańcy, którzy wsparli zbiórkę. Dzięki temu zebrano 9.214,00 zł !!! Dziękujemy wszystkim za okazane serce i do zobaczenia na kolejnym finale w przyszły roku.

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN OSP POWIATU PODDĘBICKIEGO

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wartkowicach 27 stycznia odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP Powiatu Poddębickiego. Organizatorem rozgrywek był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach. W zmaganiach sportowych udział wzięło 5 drużyn OSP z terenu naszego powiatu. Poszczególne zespoły uczestniczące w turnieju to zwycięzcy rozgrywek szczebla gminnego. Nasz samorząd reprezentowała jednostka OSP Drużbin. Mimo , iż rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, to mecze rozgrywane były w duchu fair play. Zgromadzona na widowni publiczność doskonale się bawiła, a drużyny przysporzyły wiele sportowych emocji. Nasi druhowie z Drużbina zaprezentowali się bardzo dobrze w turnieju, który rozgrywany był systemem „każdy z każdym” zajmując drugie miejsce. Gratulujemy!

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

W ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” nasza gmina pozyskała środki w wysokości 278.503,00 zł. W/w projekt jest realizowany w oparciu o FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Całkowita wartość projektu to 342.559,00 zł.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ STRAŻACKICH

W dniu 11 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pęczniewie. Na zebraniu podsumowano między innymi działalność jednostek OSP w 2023 roku oraz ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczych. Cykl spotkań rozpocznie się 3 lutego w Brzegu, zakończenie planowane jest 3 marca w Siedlątkowie. Dodatkowo po spotkaniu druhom z  OSP Księże Młyny jednostka OSP Pęczniew przekazała samochód Volkswagen Transporter. Było to możliwe dzięki pozyskaniu przez druhów z Pęczniewa w 2023 roku samochodu marki KIA Sorento z KP PSP Poddębice. Swój udział w pozyskaniu w/w auta miał samorząd gminy Pęczniew dotując zakup łodzi motorowej dla PSP.

Lp.

Ochotnicza Straż Pożarna

Data zebrania

Godzina

1

BRODNIA

10.02.2024 r.

18:00

2

PĘCZNIEW

17.02.2024 r.

16:00

3

LUBOLA

11.02.2024 r.

18:30

4

KSIĘŻA WÓLKA

02.03.2024 r.

18:00

5

SIEDLĄTKÓW

03.03.2024 r.

14:00

6

DRUŻBIN

25.02.2024 r.

18:00

7

KSIĘŻE MŁYNY

24.02.2024 r.

18:00

8

RUDNIKI

18.02.2024 r.

18:00

9

BRZEG

03.02.2024 r.

18:30

10

JADWICHNA

16.02.2024 r.

18:30

 

HALOWY TURNIEJ DRUŻYN OSP

W hali sportowej przy Zespole Szkół w Pęczniewie 14 stycznia zorganizowano turniej halowej piłki nożnej dla druhów ochotników z terenu gminy. W turnieju wystartowały 4 jednostki OSP : Brzeg, Drużbin, Lubola oraz Pęczniew. Mimo , iż rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, to mecze rozgrywane były w duchu fair play. Zgromadzona na widowni publiczność doskonale się bawiła, a drużyny przysporzyły wiele sportowych emocji. Pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Drużbin, która będzie reprezentowała gminę w rozgrywkach na szczeblu powiatowym. Nagrody w imieniu organizatorów tj. ZG OSP RP i Gminy Pęczniew wręczył wójt Marcin Janiak. Poniżej przedstawiamy tabelę końcową.
1. OSP Drużbin
2. OSP Pęczniew
3. OSP Brzeg
4. OSP Lubola

POLSKI ŁAD - KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE

W dniu 12 stycznia wójt Marcin Janiak podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew”. Wykonawcą w/w zadania będzie firma PRDiM Sp. z o.o. Czartki, która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Całkowita wartość prac to kwota blisko 1.850.000,00 zł. W ramach umowy przebudowane zostaną trzy odcinki dróg w Drużbinie, Księżej Wólce i Przywidzu. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu podbudowy, nawierzchni asfaltowej, poboczy i oznakowania. Nowa nakładka asfaltowa pojawi się również w Brodni oraz na odcinku Ferdynandów – Jadwichna. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę Pęczniew dotacji na przebudowę i remonty dróg w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. To Program Inwestycji Strategicznych mający na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Łącznie w ramach pierwszej i drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych na terenie gminy przebudowano ponad 15 km dróg oraz wyremontowano blisko 10 km. Wartość wszystkich wykonanych prac to prawie 11.500.000,00 zł, gdzie wkład własny to kwota niewiele ponad 570.000,00 zł. Wysokość dofinansowania to 95%.

Czytaj więcej...

BUDŻET GMINY PĘCZNIEW NA 2024 ROK PRZYJĘTY

W dniu 20 grudnia odbyła się LVII Sesja Rady Gminy Pęczniew podczas której przyjęto budżet gminy na 2024 rok. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpieniu wójta Marcina Janiaka radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową. Dochody naszego samorządu na 2024 rok zaplanowano w wysokości 22.067.717,00 zł, a wydatki ustalono na poziomie 22.204.094,00 zł. Planowany deficyt dzięki racjonalnej polityce finansowej jest niewielki i zostanie pokryty z wypracowanej nadwyżki. Uchwalony budżet zabezpiecza środki na rozpoczęcie dwóch inwestycji drogowych o wartości  2.286.000,00 zł. Pierwsza z nich pn. „Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew” zakłada remont ok. 4 km dróg i przebudowę ok. 1.5 km dróg gruntowych. Druga inwestycja związana jest również z infrastrukturą drogową tj. dokończeniem przebudowy drogi w miejscowości Jadwichna. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki na poziomie 150.000,00 zł. W budżecie ujęto również środki w wysokości 1.427.981 zł pozyskane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na remonty zabytków. Zabezpieczono także fundusze na opracowanie dokumentacji między innymi kanalizacji w Pęczniewie oraz budowy kuchni i stołówki szkolnej. Rok 2024 zapowiada się więc jako czas kolejnych wielomilionowych inwestycji, których wartość na starcie nowego roku to poziom blisko 4.000.000,00 zł. Wartko podkreślić, iż to nie jedyne inwestycje planowane do realizacji w najbliższym okresie.