Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 28 Październik 2020    |    Imieniny obchodz: Wioletty, Serafina, Felicjana

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poddębicach

Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poddębicach z uwagi na stwierdzone na terenie Rosji i Kazachstanu występowanie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków i biorąc pod uwagę kierunki migracji ptactwa dzikiego, przypomina o nakazie stosowania zasad bioasekuracji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków), oraz wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii.

Szczegóły na stronach PIW w Poddębicach - https://piwpoddebice.mojbip.pl/89.html

KOMUNIKAT STAROSTY PODDĘBICKIEGO

w sprawie zdalnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poddębickiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
Mając na uwadze powyższe oraz pogarszającą się sytuację epidemiologiczną na terenie kraju Starosta Poddębicki informuje, iż od dnia 21 października 2020 roku zostaje przywrócona zdalna obsługa osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Bezpośrednia obsługa w punktach zostaje zawieszona do odwołania.  
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem: 43 678 78 16 lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy. Po dokonaniu rejestracji adwokat lub radca prawny będzie się z Państwem kontaktował w wyznaczonym terminie telefonicznie na podany przez Państwa przy rejestracji numer telefonu.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Nasze działania są podejmowane dla dobra wszystkich Mieszkańców Powiatu.

OGŁOSZENIE

z dnia 16 października 2020 r.

Zasady obsługi interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie  od dnia 19 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu zakażeniom w okresie od dnia 19 października 2020 roku do odwołania wykonywanie zadań przez GOPS Pęczniew będzie się odbywał w następujący sposób:

1. W GOPS w  Pęczniewie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m.).
2. Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.
3. Bezpośrednia obsługa interesantów przez pracowników GOPS w Pęczniewie  następuje w Urzędzie Gminy Pęczniew (parter budynku, wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).
4. Bezpośrednia obsługa interesantów przez pracowników GOPS w Pęczniewie następuje wyłącznie w pilnych sprawach wymagających osobistego stawiennictwa                po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
5. Pracownicy z poszczególnych stanowisk  GOPS w  Pęczniewie  mogą zostać poproszeni o podejście do oznakowanego pomieszczenia celem wyjaśnienia sprawy interesantowi.
6.Umożliwia się składanie korespondencji w „skrzynce podawczej” ustawionej w wejściu do budynku Urzędu (wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).
7. W celu załatwiania spraw w GOPS w Pęczniewie zaleca się:
1) korzystanie z kontaktu telefonicznego:  43 678 17 49; fax 43 678 17 49
2) korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą adresów:
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- ePUAP,
3) korzystanie z poczty tradycyjnej.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i pracowników GOPS w Pęczniewie apelujemy o załatwianie spraw bez konieczności wizyty w GOPS w Pęczniewie.

Kierownik GOPS
/-/ Wiesława Pawełczyk

OGŁOSZENIE

z dnia 16 października 2020 r.

Zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Pęczniew

od dnia 19 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu zakażeniom w okresie od dnia 19 października 2020 roku do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Pęczniew będzie się odbywał w następujący sposób:

1. W Urzędzie Gminy Pęczniew obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m.).
2. Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.
3. Bezpośrednia obsługa interesantów przez pracowników Urzędu Gminy Pęczniew następuje w Urzędzie Gminy Pęczniew (parter budynku, wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).
4. Bezpośrednia obsługa interesantów przez pracowników Urzędu Gminy Pęczniew następuje wyłącznie w pilnych sprawach wymagających osobistego stawiennictwa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
5. Pracownicy poszczególnych referatów Urzędu Gminy Pęczniew mogą zostać poproszeni o podejście do oznakowanego pomieszczenia celem wyjaśnienia sprawy interesantowi.
6. Umożliwia się składanie korespondencji w „skrzynce podawczej” ustawionej w wejściu do budynku Urzędu (wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).
7. Punkt kasowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
(parter budynku, wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).
8. Stanowisko do samospisu Powszechnego Spisu Rolnego 2020 funkcjonuje w Urzędzie Gminy Pęczniew na wyznaczonym stanowisku, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
9. W celu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Pęczniew zaleca się:
1) korzystanie z kontaktu telefonicznego: 436781519, 436788980, fax 436788994, 436781519 wew. 34,
2) korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą adresów:
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- ePUAP,
3) korzystanie z poczty tradycyjnej.
4) dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej:
a) opłata skarbowa, należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów oraz opłat za użytkowanie wieczyste nr konta: 66 9263 0000 4012 3132 2004 0001,
b) opłata za gospodarowanie odpadami nr konta: 85 9263 0000 0412 3132 2004 0112.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i pracowników Urzędu Gminy Pęczniew apelujemy o załatwianie spraw bez konieczności wizyty w Urzędzie Gminy Pęczniew.

Wójt Gminy Pęczniew
/-/ Marcin Janiak

Wykaz telefonów kontaktowych- do pobrania.

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Pęczniew

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 1463 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Pęczniew od dnia  13.10.2020 r. do dnia 12.12.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu 730-1530
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2020 r.
Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Ochocka 14 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

 

Wójt Gminy Pęczniew

/-/ Marcin Janiak

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą o ograniczenie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Pęczniew.
Zalecamy kontakt za pośrednictwem:
• Poczty tradycyjnej,
• Poczty elektronicznej za pomocą adresów:
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- ePUAP,
• Kontaktu telefonicznego pod numerem: 436781519, 436781512, fax 436781519 wew. 34 oraz numerów do pracowników poszczególnych referatów (telefony kontaktowe na poszczególne stanowiska dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Pęczniew: http://e-peczniew.pl/).
Prosimy o dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej (jeżeli posiadacie Państwo taką możliwość).
Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na współpracę.
Przypominamy:
Podczas wizyty w Urzędzie prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 
                                                                                                                                         Wójt Gminy Pęczniew
                                                                                                                                            /-/ Marcin Janiak

NOWE OBOSTRZENIA - COVID-19.

Czytaj więcej...

Od 10 pażdziernika cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. W związku z powyższym przypominamy, że w całym kraju będziemy mieli obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Więcej informacji na temat obowiązujących od 10 października 2020 r. obostrzeń w strefie żółtej znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow.

NOWY SAMOCHÓD OSP PĘCZNIEW

Druhowie z OSP Pęczniew 25 września odebrali z firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalistyczne Sp. Z o.o. nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Było to możliwe dzięki środkom, jakie jednostka z Pęczniewa pozyskała na zakup auta. Całkowita wartość zakupionego pojazdu  to kwota 799.254,00 zł, z czego 200.000,00 to środki w ramach dotacji ksrg i 360.000,00 zł to środki NFOŚiGW/WFOŚiGW. Pozostałą brakująca kwota 239.254,00 zł pochodzi z budżetu gminy Pęczniew. Wóz bojowy GBA na podwoziu Renault jest bogato wyposażony, posiada wszystkie niezbędne elementy wymagane dla samochodów strażackich włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Renault MDB3 GBA na podwoziu uterenowionym ma zapas środka gaśniczego w ilości 3000 litrów wody oraz 300 litrów środka pianotwórczego. W pozyskaniu środków druhom z Pęczniewa pomagało wiele osób, w tym poseł Piotr Polak, wójt Marcin Janiak oraz radni Rady Gminy w Pęczniewie. Na wsparcie w staraniach wymiany samochodu nasi ochotnicy mogli liczyć ze strony KW PSP w Łodzi, KP PSP w Poddębicach, ZP ZOSP RP, ZG ZOSP RP oraz gminnych urzędników. Szczególne podziękowania należą się prezesowi OSP Pęczniew dh Piotrowi Żeromińskiemu, który zaangażował się w opracowanie wniosków, przeprowadzenie całej procedury przetargowej oraz finalizowanie zakupu samochodu bojowego.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT STAROSTY PODDĘBICKIEGO

w sprawie przywrócenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poddębickiego

Starosta Poddębicki informuje, iż od dnia 12 października 2020 roku zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poddębickiego.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem: 43 678 78 16 lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy.
W dalszym ciągu istnieje możliwość umówienia porady zdalnej rezerwując termin pod numerem 43 678 78 16.
Punkt udzielania pomocy prawnej zlokalizowany na terenie Gminy Wartkowice zostaje czasowo ( do odwołania) przeniesiony do Starostwa Powiatowego w Poddębicach i porady w tym punkcie udzielane będą w czwartki w godzinach 12.00 – 16.00. Pozostałe godziny i lokalizacje nie ulegają zmianie.
Osoby korzystające z nieodpłatnych porad prawnych zobowiązane są do zasłaniania ust oraz nosa, a także do zdezynfekowania dłoni po wejściu do pomieszczenia, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Osoba umówiona na wizytę wchodzi do budynku, w którym znajduje się punkt npp dopiero o wyznaczonej godzinie spotkania, aby ograniczyć kontakt osób w poczekalni. Prosimy, jeśli to możliwe, aby osoby chcące uzyskać porady przychodziły pojedynczo. Ponadto, osoba korzystająca z pomocy jest zobowiązana do zajęcia stanowiska w możliwie dużej odległości od radcy prawnego/ adwokata (min. 2m).

Nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 na finiszu

Środa w przyszłym tygodniu będzie ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.
Termin na dostarczenie dokumentów został przedłużony do 7 października, by jak najwięcej polskich rolników mogło skorzystać z tej formy pomocy finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. Tylko do środy rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie. Do tej pory wpłynęło ich ponad 182,5 tys.
Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.
Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tys. euro.
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

DOŻYNKI WOJEWODZKIE

W niedzielę 20 września w Uniejowie odbyły się Dożynki Wojewódzkie. W wojewódzkim święcie plonów gminę Pęczniew reprezentowali: wójt Marcin Janiak oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zych. Dożynki rozpoczęły się od mszy św., której przewodniczył biskup ordynariusz Diecezji Włocławskiej ks. Wiesław Alojzy Mering. Następnie rozpoczęły się uroczystości obrzędowe. Podczas tej części uroczystości rozstrzygnięty został konkurs na "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy". Główną nagrodę odebrały panie z Zespołu Pieśni Dawnej „Jarzębina”, które wzięły udział w konkursie z przepięknym wieńcem dożynkowym przygotowanym przez sołectwo Brzeg. Wśród wielu stoisk przygotowanych przez organizatorów znalazło się również stoisko Koła Gospodyń Wiejskich „Marysieńka” z Księżej Wólki. Panie przygotowały przepyszne domowe ciasta, można było również skosztować świeżo wędzonych ryb. Nasze KGW wzięło również udział w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Województwa Łódzkiego pn. „Słodkie smaki łódzkiego – wypieki cukiernicze/desery/ciasta” odnosząc ogromny sukces  i zajmując I miejsce. Organizatorzy dożynek przygotowali szereg atrakcji, a na zakończenie na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki.