Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 4 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodz: Dominika, Jan, Protazy

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 84/2020 Szefa Obrony Cywilnej Województwa-Wojewody Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łodzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania informujemy, że w celu sprawdzenia sprawności oraz skuteczności zadaniowej w działaniu systemu alarmowego, w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00 zostanie wyemitowny przez okres 1 minuty ciągły dźwięk syren usytuowanych na terenie gminy Pęczniew.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 17:00 dnia 28.07.2020 r. do godz. 06:00 dnia 29.07.2020 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, oraz porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami grad. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi Brak.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 14:00 dnia 16.07.2020 r. do godz. 23:00 dnia 16.07.2020 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi Brak.

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE”

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie Pani Barbara Pawełczyk w dniu 13 lipca podpisała umowę na realizację zadania pn. „Publikacje promocyjne Gminy Pęczniew”. Podpisanie umowy było możliwe dzięki aplikowaniu o środki w ramach naboru zorganizowanego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”, której gmina Pęczniew jest członkiem. Konkurs odbył się w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Dzięki pozytywnej ocenie wniosku Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie pozyskała środki unijne w wysokości 61.506,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie materiałów promujących obszar naszej gminy. W ramach projektu powstanie przewodnik turystyczno-krajoznawczy, mapa turystyczna, folder promocyjny, zestawy pocztówek oraz interaktywna mapa z systemem fotokodów. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 73.221,43 zł, a wkład własny biblioteki to tylko 11.715,43 zł. Pomocy przy opracowaniu niezbędnych dokumentów i załączników udzieli gminni urzędnicy.

RUSZA MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI WOLA POMIANOWA

W dniu 14 lipca wójt Marcin Janiak podpisał umowę na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 111006E ( na odcinku od drogi powiatowej nr 3717E do granicy gminy Zadzim / Charchów Pański )”. Wykonawcą w/w zadania będzie firma WŁODAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Całkowita wartość prac to kwota 187.745,97 zł.

Czytaj więcej...

DOTACJE UNIJNE Z LEADERA DLA OSP

W siedzibie „LGD Przymierze Jeziorsko” w dniu 13 lipca cztery jednostki OSP z terenu gminy Pęczniew podpisała umowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisane umowy dotyczą operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W trzech jednostkach pozyskane dotacje przeznaczone zostaną na remonty poszycia dachowego miejscowych strażnic pełniących również funkcje świetlic wiejskich.

Czytaj więcej...

POMOC W POSTACI ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD Podprogram 2019. Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1402,00 zł dla osoby samotnej, 1056,00 zł na jednego   członka rodziny. W związku z tym aby otrzymać pomoc żywnościową należy złożyć oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( tj. jeżeli osoba składa dokumenty w miesiącu lipcu 2020 należy przedstawić dochody z miesiąca czerwca 2020).

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Bezpłatne szkolenia on-line: „Tarcza 3.0 i 4.0 rozwiązania dla pracowników i pracodawców” oraz „Dochodzenie roszczeń w transakcjach handlowych”.

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Terminy składania wniosków na okres 2020/2021

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż od 01 lipca 2020 roku przyjmowane są wyłącznie elektroniczne wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 o:
- Świadczenie „ Dobry Start” 300+
- Zasiłki rodzinne,
- Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
W wersji papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2020 roku
Ważne! Osoby, które obecnie pobierają świadczenie 500 plus, nie muszą składać nowych wniosków w 2020 roku.
Okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021r.
Powyższe zmiany w programie 500 plus nie dotyczą rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy chcą otrzymać świadczenie 500 plus. W tym przypadku rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Świadczenie 500 plus zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Kolejne terminy składania wniosków na 500+  przypadają na 2021 rok tj:
- od 01 lutego 2021r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną
- od 01 kwietnia 2021r. w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 14:00 dnia 10.07.2020 r. do godz. 01:00 dnia 11.07.2020 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%.
Uwagi Brak.

GRANTY DLA STOWARZYSZEŃ

W siedzibie Stowarzyszenia „LGD Przymierze Jeziorsko” KGW z Pęczniewa, Siedlątkowa i Drużbina oraz Stowarzyszenie Seniorów „Bliżej siebie” podpisały umowy  na dotacje z przeznaczeniem na realizację warsztatów oraz szkoleń. Wysokość dotacji dla każdego ze stowarzyszeń to kwota 10.000,00 zł. Było to możliwe dzięki aplikowaniu o środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze tematycznym dotyczącym wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo i kulturę obszaru. Przewidywany termin realizacji wszystkich zaplanowanych działań to pierwsza połowa przyszłego roku. Pomocy przy opracowaniu niezbędnych dokumentów i załączników udzieli gminni urzędnicy.