Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sport2022z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 8 Grudzień 2022    |    Imieniny obchodz: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

INFORMACJA

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Gmina Pęczniew informuje, że rozpoczyna proces dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie 1950 zł brutto za tonę każdego dostępnego sortymentu węgla.
Sprzedaż odbywać się będzie według kolejności złożenia wniosków. Pracownik tut. Urzędu Gminy będzie informował każdego telefonicznie o możliwości zakupu węgla.
Sprzedaż węgla odbywać się będzie w Urzędzie Gminy po wystawieniu faktury VAT. Płatnośc możliwa będzie tylko przelewem w banku. Następnie pracownik Urzędu Gminy potwierdzi opłacenie faktury co pozwoli odebrać węgiel na składzie.

KOLEJNY RAZ WYSOKO W RANKINGU

W dniu 8 listopada pojawił się ranking tygodnika „Wspólnota” dotyczący wykorzystania dotacji unijnych przez samorządy. Zestawienie obejmuje wartość dotacji pozyskanych przez samorządy w latach 2014-2021, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i te związane z wydatkami bieżącymi. Kolejny budżet wieloletni Unii Europejskiej skończył się w 2020 roku, ale zgodnie z obowiązującymi regułami środki mogą być wydawane jeszcze w kolejnych latach. Wynik podany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W kategorii gmin wiejskich, których jest 1523 w całym kraju gmina Pęczniew znalazła się na wysokim 93 miejscu. Według wyliczeń w okresie ośmiu ostatnich lat nasz samorząd pozyskał w przeliczeniu na mieszkańca 3742,51 zł. Ten wynik daje gminie ósme miejsce wśród gmin wiejskich naszego województwa. To efekt ciężkiej pracy pracowników urzędu, radnych sołtysów oraz wszystkich osób angażujących się w działania podejmowane przez samorząd. Pozyskane środki dotyczyły między innymi turystyki, ochrony środowiska, edukacji, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej czy też pomocy społecznej.

POD BIAŁO-CZERWONĄ

Gmina Pęczniew wzięła udział w akcji „Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie odpowiedniej ilości głosów mieszkańców pod wnioskiem.

W całej Polsce w akcji wzięło udział ponad 400 000 osób. Dla Gminy Pęczniew wymagana liczba głosów poparcia wynosiła 100, a zebrano ich 116. Dzięki tym głosom mogliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja przy budynku Urzędu Gminy Pęczniew”. Po otrzymaniu dofinansowania przy budynku zamontowany został 8-metrowy maszt, na którym będzie powiewała biało-czerwona flaga.
Celem realizowanego od 2020 roku projektu, jak piszą pomysłodawcy, jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.
Zadanie Projekt „Pod biało-czerwoną” zostało w całości sfinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa. Wartość zrealizowanych prac i zakupionych materiałów to 3 899,10 zł.

UMOWA NA PRZEBUDOWĘ ULICY WODNEJ W PĘCZNIEWIE PODPISANA

W dniu 10 listopada wójt Marcin Janiak podpisał umowę na I etap przebudowy ulicy Wodnej w Pęczniewie. Było to możliwe dzięki aplikowaniu o przyznanie pomocy na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze tematycznym dotyczącym budowy lub przebudowy dróg gminnych. Wysokość dotacji pierwotnie opiewała na kwotę 149.791,00 zł , natomiast ostatecznie po przeliczeniu nowego kursu euro może wynieść ponad 186.000,00 zł. W ramach przebudowy firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. na odcinku 410 metrów wykona podbudowę, nawierzchnię asfaltową, pobocza i nowe oznakowanie. Wartość wszystkich prac to kwota 280.000,00 zł. W/w dotacja to kolejne środki, które trafiły do naszej gminy dzięki członkostwu w LGD  „Przymierze Jeziorsko”. Wcześniej środki unijne pozyskały między innymi jednostki OSP na remonty czy też KGW na szkolenia.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada w kościele pw. Św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie z okazji Narodowego Święta Niepodległości odprawiono Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. W tegorocznych obchodach uczestniczyli między innymi: wójt Marcin Janiak, Przewodniczący Rady Jerzy Zych wraz z radnymi, radny Rady Powiatu Poddębickiego Błażej Dudziński, dyrekcja Zespołu Szkół w Pęczniewie wraz z pocztem sztandarowym, pracownicy samorządowi, poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP z terenu gminy. O oprawę muzyczną zadbała orkiestra dęta OSP Siedlątków, a funkcję  dowódcy uroczystości sprawował Komendant Gminny OSP dh Zbigniew Piąstka. Wszyscy obecni mogli obejrzeć spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież naszej szkoły. Samorządowcy złożyli również wiązanki i zapalili znicze na grobach żołnierzy spoczywających na cmentarzu w Pęczniewie, którzy zginęli walcząc za ojczyznę. Delegacjom, mieszkańcom i gościom obecnym na obchodach Święta Niepodległości bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie.

JUBILEUSZ 20-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI DAWNEJ „JARZĘBINA”

W niedzielne popołudnie 23 października miała miejsce doniosła uroczystość - Jubileusz 20-lecia działalności Zespołu Pieśni Dawnej „Jarzębina”. Obchody rozpoczęto przypomnieniem bogatej historii zespołu. Na przestrzeni 20 lat istnienia zespół z Brzegu brał udział w wielu wydarzeniach artystycznych o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.  Jego długoletnia działalność jest wspaniałym dowodem na to, jak silną więź tworzy wspólne śpiewanie. Zespół za swoje występy zdobywał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, wydał również własną płytę. Następnie przyszedł czas na życzenia i gratulacje. Wśród składających je znaleźli się między innymi : Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska, Starosta Poddębicki Małgorzata Komajda, Przewodniczący Rady Powiatu Poddębickiego Sebastian Romanowski.  W imieniu samorządu gminnego podziękowania za wieloletnią współpracę, kultywowanie tradycji ludowych oraz promocję gminy złożyli Wójt Marcin Janiak oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zych. Po życzeniach i gratulacjach  dostojne Jubilatki zaprezentowały swój bogaty dorobek artystyczny. Podczas spotkania na scenie wystąpił także Ludowy Zespół Śpiewaczy  „Lubolanki” oraz zespół „Promienie” z Bełchatowa. Na tak wspaniałym Jubileuszu nie mogło zabraknąć okazałego tortu ufundowanego przez nasz samorząd. Z okazji Jubileuszu wszystkim Członkom Zespołu Pieśni Dawnej „Jarzębina” życzymy wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów oraz dalszej wspaniałej aktywności twórczej, aby kolejne lata były równie owocne, jak te dotychczasowe.

INFORMACJA

Informacja o przystąpieniu Gminy Pęczniew do zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 ) Gmina Pęczniew informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r.

                                                 Wójt Gminy Pęczniew
                                                    /-/ Marcin Janiak

Źródło: BIP Gmina Pęczniew: Informacja o przystąpieniu Gminy Pęczniew do zakupu paliwa stałego od dnia stycznia 2023 r.

Święto Niepodległości

Uprzejmie informujemy, że z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2022 r. o godzinie 12:00 w kościele parafialnym w Siedlątkowie odbędzie się Msza Święta w intencji Ojczyzny.

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), informuję, że Gmina Pęczniew przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu gminy Pęczniew.
Mieszkańcy zainteresowani preferencyjnym zakupem paliwa stałego (węgiel kamienny) dla gospodarstwa domowego mogą złożyć wniosek o zakup w Urzędzie Gminy Pęczniew, pokój nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00  do dnia 21 listopada 2022 r.
Przysługujące limity maksymalne dla gospodarstwa domowego:
1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.
Gmina będzie sprzedawała paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł. brutto za tonę tego paliwa stałego o frakcjach: groszek/orzech/miał.
Do zakupu węgla kamiennego od gminy uprawniona jest osoba fizycznaw gospodarstwie domowym, która otrzymała dodatek węglowy lub spełnia warunki uprawniającedo dodatku węglowego.
Urząd Gminy w Pęczniewie nie jest aktualnie posiadaczem dokumentacji potwierdzającej wartość energetyczną paliwa stałego, które będzie możliwe do zakupienia po cenach preferencyjnych.
Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są w Urzędzie Gminy w Pęczniewie w pokoju nr 16 lub pod nr tel: 43 678 89 92.

Wniosek do pobrania.

INFORMACJA

Informacja o przystąpieniu Gminy Pęczniew do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r.poz. 2236 ) Gmina Pęczniew informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

                                                 Wójt Gminy Pęczniew
                                                   /-/ Marcin Janiak

Źródło: BIP Gmina Pęczniew: Informacja o przystąpieniu Gminy Pęczniew do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Gęsta mgła/ 1.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 09:46 dnia 31.10.2022 r. do godz. 10:00 dnia 01.11.2022 r.
Przebieg: Miejscami obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie gęstych mgieł ograniczających widzialność od 100 m do 200 m, lokalnie około 50 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia ważności ostrzeżenia. Lokalnie w godzinach okołopołudniowych możliwa przejściowa poprawa widzialności.

ZŁOTE GODY W GMINIE PĘCZNIEW

Trzy pary małżeńskie z terenu gminy Pęczniew na wniosek naszego samorządu otrzymały  "Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Z tej okazji w dniu  7 października br. zorganizowano uroczyste spotkanie par świętujących Złote Gody. Jubileusz pięćdziesięciu lat wspólnego życia w tym roku w naszej gminie obchodzą następujące pary: Państwo Halina i Stanisław Bajon, Agnieszka i Józef Majdas, Jolanta i Mariusz Szczepoccy. Obecnym na spotkaniu Jubilatom najserdeczniejsze życzenia złożyli wójt Marcin Janiak oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zych. Następnie samorządowcy wręczyli przyznane przez Prezydenta RP medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Wszyscy odznaczeni otrzymali również upominki, kwiaty oraz listy gratulacyjne. „Złote Gody” oznaczają pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Pół wieku trwania w małżeństwie jest z pewnością powodem do radości i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni. Określenie "złote" dla tej rocznicy nie jest przypadkowe. To bardzo szlachetna nazwa, która symbolizuje wysoką wartość, jaką osiąga pięćdziesięcioletnie małżeństwo. Wytrwanie w sformalizowanym związku tak długi czas zasługuje na podziw i bez prawdziwej miłości z pewnością nie jest to możliwe. Życzymy Jubilatom kolejnych lat wspólnego życia. Niech każdy dzień dostarcza radości, a uśmiech zawsze gości w ich sercach.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Pęczniewie informuje, iż termin na złożenie wniosku  o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października br.
Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Złożenie wniosku o oszacowanie strat jest możliwe przez producentów rolnych posiadających Profil Zaufany, który umożliwia podpisanie wniosku. Warunkiem jest również posiadanie nadanego numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  o przyznanie płatności oraz złożeniem, w roku którego dotyczy wniosek  o oszacowanie strat, wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Ponadto do dnia 15 listopada 2022 r. w Biurach Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc. WAŻNE: Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.

Czytaj więcej...