Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 log2023a

 

 


asy23

 

sport2022z

 

 

grzabytki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodz: Bogna, Brygida, Apolinary

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze/2.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 14:00 dnia 22.07.2024 r. do godz. 23:00 dnia 22.07.2024 r.
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 45 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

USUWANIE AZBESTU

Uchwała nr 9978/2024 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 20.06.2024 roku oznacza, iż gmina Pęczniew pozyskała kolejne środki na  odbiór  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w roku 2024” otrzymało dotację w wysokości 112.899,00 zł. W oparciu o przyznane dofinansowanie oraz środki własne z terenu gminy zostanie zutylizowanych blisko 120 ton wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane do końca 2024 roku.

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3715E W MIEJSCOWOŚCI RASZELKI

Dzięki usilnym staraniom samorządu gminy Pęczniew Powiat Sieradzki realizuje inwestycję polegającą na remoncie drogi powiatowej nr 3715E w miejscowości Raszelki. To odcinek drogi łączący między innymi dwie miejscowości tj. Osowiec i Ferdynandów położone w naszej gminie. Jak ważna jest to inwestycja dla naszych mieszkańców tej części gminy świadczą liczne petycje z prośbą o przebudowę tego odcinka drogi kierowane również do wójta Marcina Janiaka.  Dobra współpraca na linii gmina Pęczniew – Powiat Sieradzki spowodowała, że na w/w odcinku drogi zostanie wykonana warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, pobocza oraz nowe oznakowanie pionowe. W dniu 16 lipca postęp prac wizytowali : Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński, wójt gminy Pęczniew Marcin Janiak oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu Robert Piątek. 

JUBILEUSZ 60-LECIA OSP KSIĘŻE MŁYNY

Jubileusz 60-lecia istnienia obchodziła w niedzielę 14 lipca jednostka OSP Księże Młyny. Strażacy z Księżych Młyn swoje święto rozpoczęli Mszą Świętą w Kościele p.w. św. Michała Archanioła w Niemysłowie, którą celebrował kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Pęczniew, proboszcz parafii Brodnia Grzegorz Guć. Następnie pododdziały strażackie przejechały na plac obok remizy, gdzie nastąpił uroczysty apel. Honory gospodarza w imieniu całej jednostki OSP pełnił dh Roman Jaruga – Prezes Zarządu OSP Księże Młyny. Funkcję  dowódcy uroczystości sprawował Komendant Gminny OSP dh Zbigniew Piąstka. Na zaproszenie organizatorów jubileuszu w uroczystościach wzięli udział między innymi: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa – Wiceprezes ZG Związku OSP RP Adam Nowak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Agnieszka Ryś, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Krzysztof Janiak, Wójt Gminy Pęczniew - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Marcin Janiak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach dh Wojciech Kałużny, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach dh Tomasz Matusiak, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Magdalena Werstag, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska i Maciej Sulgan, Przewodniczący Rady Miasta Zgierz Łukasz Wróblewski,  Starosta Poddębicki Sebastian Romanowski, Wicestarosta Poddębicki Małgorzata Komajda, dyrektor KOWR Oddział Łódź Przemysław Jaszczak, Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew Maciej Kapituła, dyrektor SP w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu Błażej Dudziński oraz kierownik SZGKiM Roman Walczak.

Czytaj więcej...

PIKNIK SPORTOWO – REKREACYJNY

W porcie jachtowym w niedzielę 14 lipca zorganizowano piknik sportowo – rekreacyjny Województwa Łódzkiego pod hasłem "Na Sportowo z ŁÓDZKIM !". Organizatorem tego wydarzenia była firma Rajsport Active przy współorganizacji gminy Pęczniew. Szczególnie dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji. W programie znalazły się między innymi : dmuchany tor przeszkód, warsztaty sportowe, animacje, strzelnica laserowa, konkursy wiedzy o sporcie. Nie zabrakło dobrej zabawy i sportowej rywalizacji, a nasz port odwiedziły rzesze mieszkańców i turystów. Na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe medale. Impreza była współfinansowana z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego.

Czytaj więcej...

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

Gmina Poddębice była gospodarzem tegorocznych Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 7 lipca. W zawodach wzięło udział 12 drużyn męskich oraz 4 drużyny żeńskie. Gminę Pęczniew reprezentowały dwie drużyny męskie z OSP Brzeg i OSP Pęczniew. Na  końcowy wynik złożyły się rezultaty osiągnięte w dwóch  konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych. Rywalizacja stała na wysokim poziomie, a różnice pomiędzy poszczególnymi zespołami były niewielkie. Nasz jednostki zajęły odpowiednio : OSP Brzeg 6 miejsce, OSP Pęczniew 11 miejsce.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W niedzielę 30 czerwca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie jednostki OSP z terenu gminy Pęczniew rywalizowały w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Wystartowało sześć drużyn, zaprezentowała się również trzy MDP z Drużbina, Luboli i Pęczniewa. O wynikach końcowych decydowały rezultaty osiągnięte w dwóch  konkurencjach : sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych. Zawody przebiegały sprawnie, a co najważniejsze bezpiecznie. Poszczególne jednostki prezentowały wyrównany poziom. Spośród sześciu drużyn najlepszą okazała się jednostka  z OSP Pęczniew.

Czytaj więcej...

MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI JADWICHNA

Gmina Pęczniew zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Jadwichna – odcinek I”. Wykonawcą w/w zadania była firma PRDiM Sp. z o.o., która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Całkowita wartość prac to kwota 116.899,20 zł. W ramach modernizacji wykonano na odcinku blisko 260 metrów roboty przygotowawcze, roboty nawierzchniowe polegające na położeniu podbudowy z kruszywa łamanego. Na etapie końcowym położono masę asfaltową. Na realizację tej inwestycji dodatkowo samorząd pozyskał środki budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 56.120,00 zł, co stanowi prawie 50% poniesionych wydatków. W/w zadanie to kontynuacja projektu realizowanego z Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach którego wcześniej przebudowano  ponad 500 metrów drogi w Jadwichnie.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze/2.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 16.07.2024 r.
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%.
Uwagi: Ostrzeżenie może być podniesione na wyższy stopień.

Skrócenie godzin pracy.

Uprzejmie informujemy, że w związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi w dniach  od 15 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. (poniedziałek - środa) niżej wymienione instytucje:
- Urząd Gminy Pęczniew,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie,
- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie,
czynne będą w godzinach 7.30 – 14.00.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/2.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 14:00 dnia 15.07.2024 r. do godz. 19:00 dnia 16.07.2024 r.
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w poniedziałek 15.07 około 30°C, we wtorek 16.07 od 31°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.
Uwagi Brak.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze/1.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 17:00 dnia 10.07.2024 r. do godz. 03:00 dnia 11.07.2024 r.
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.
Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem zagrożenia.

SESJA ABSOLUTORYJNA

W dniu 20 czerwca odbyła się III Sesja Rady Gminy Pęczniew. W porządku obrad znalazło się między innymi zaopiniowanie „Raportu o stanie gminy Pęczniew za 2023 roku” wraz z udzieleniem wójtowi wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok, przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku. Podczas obrad dokonano również zmian w budżecie gminy. Głównym tematem sesji była ocena wykonania budżetu w 2023 roku. Dochody zrealizowano w wysokości 25.576.897,84 zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 26.227.622,32 zł. Radni dokonali analizy stanu mienia komunalnego oraz inwestycji, podsumowano wysokość pozyskanych środków zewnętrznych. Wydatki majątkowe w ubiegłym roku osiągnęły poziom 7.053.720,55  zł co stanowi blisko 27% wszystkich wydatków 2023 roku. Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych od stycznia do grudnia minionego roku znalazły się : przebudowa 8 odcinków dróg o długości ponad 6 km, remont odcinka drogi o długości 4,3 km , zakup samochodu asenizacyjnego, modernizacja parku w Pęczniewie, rozbudowa infrastruktury turystycznej, doposażenie placów zabaw, zakup sprzętu informatycznego, usuwanie azbestu czy też przygotowanie dokumentacji na inwestycje drogowe i kanalizacyjne. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej radni pozytywnie ocenili działania wójta Marcina Janiaka jednogłośnie udzielając  absolutorium za 2023 rok. Wójt Marcin Janiak w swoim  wystąpieniu podziękował wszystkim za współpracę, w tym radnym, pracownikom urzędu i jednostek podległych, a także sołtysom.