Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 log2023a

 

 

 

sport2022z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 7 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodz: Jarosław, Robert, Wiesław

PROGRAM INWESTYCJI STRAREGICZNYCH - EDYCJA DRUGA

Z początkiem maja gmina Pęczniew zakończyła największą tegoroczną inwestycję drogową pod nazwą "Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew". W ciągu zaledwie 10 miesięcy od otrzymania promesy przygotowano niezbędną dokumentację, przeprowadzono procedury przetargowe, wykonano prace związane z przebudową i remontem dróg oraz rozliczono cały projekt. Łącznie przebudowano 7 odcinków dróg. Na blisko 5.3 km przygotowano podbudowę, położono nawierzchnię asfaltową, wykonano pobocza, nowe przepusty oraz oznakowanie pionowe. Jeśli chodzi o remonty to na odcinku drogi gminnej Przywidz - Osowiec o długości ponad 4.2 km położono nową warstwę asfaltową, wykonano pobocza oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Całkowita wartość projektu to 4.967.195,00 zł, w tym dofinansowanie to poziom 95%. Łącznie w ramach pierwszej i drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych na terenie gminy przebudowano ponad 15 km dróg oraz wyremontowano blisko 10 km. Wartość wszystkich wykonanych prac to prawie 11.500.000,00 zł, gdzie wkład własny to kwota niewiele ponad 570.000,00 zł.

VIII PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

W dniu 27 maja odbyła się VIII Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. Pielgrzymka Strażaków to wydarzenie organizowane co 5 lat przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Zwyczaj ten pochodzi z okresu przedwojennego, kiedy to w 1939 r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze, co okazało się być jednym z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa i trwa do dzisiaj. Tegoroczne spotkanie zgromadziło około 20 tys. pielgrzymów strażaków PSP i OSP, ponad 50 strażackich orkiestr dętych oraz ponad 500 pocztów sztandarowych. Z naszej gminy w wydarzeniu uczestniczyło blisko 80 osób, w tym druhny i druhowie reprezentujący jednostki OSP Drużbin, Brodnia, Brzeg, Jadwichna, Księża Wólka, Lubola, Pęczniew i Siedlątków. We wspólnym koncertowaniu wzięły udział orkiestry dęte z Drużbina i Siedlątkowa. Wśród uczestników pielgrzymki byli również : wójt gminy Pęczniew, a równocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Marcin Janiak oraz Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew Jerzy Zych.

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

W środę 3 maja w Brodni zorganizowano Gminny Dzień Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w miejscowym kościele przez proboszcza parafii Brodnia. Gospodarzami tego wyjątkowego wydarzenia byli Wójt Gminy Pęczniew, a równocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Marcin Janiak oraz Prezes OSP Brodnia dh Ryszard Janiak. Funkcję  dowódcy uroczystości sprawował Komendant Gminny OSP dh Zbigniew Piąstka, a oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta OSP Drużbin. Ksiądz Grzegorz Guć przed rozpoczęciem mszy złożył ślubowanie strażackie, a Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Pęczniewie – dh Marcin Janiak odczytał uchwałę powołującą proboszcza parafii Brodnia na Kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pęczniew. Razem z druhami w tym szczególnym dniu świętowali również zaproszeni goście. Byli to między innymi:  Przewodniczący Rady Powiatu w Poddębicach Sebastian Romanowski, Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew Jerzy Zych, radny Rady Powiatu Poddębickiego Błażej Dudziński oraz kierownik ZGKiM Roman Walczak.

POHULAMY NAD JEZIORSKIEM 3

W dniu 20 maja odbyła się na terenie naszej gminy trzecia edycja imprezy pn. „Pohulamy nad Jeziorskie”. Uczestnicy z całej Polski przemierzyli tereny naszej gminy na hulajnogach poznając największe atrakcje turystyczne. Imprezę zorganizowali lokalni propagatorzy aktywnego i zdrowego wypoczynku. Celem tej imprezy była promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz promocja obszaru działania  LGD „Przymierze Jeziorsko”, w tym gminy Pęczniew.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Wydział w Poznaniu.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/ 1.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. od godz. 23:00 dnia 08.05.2023 r. do godz. 07:00 dnia 09.05.2023 r.
Przebieg: Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około 0°C. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, lokalnie -1°C, przy gruncie od -3°C do -1°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.
Uwagi: Brak.

ŚRODKI NA ROZWÓJ TURYSTYKI

W dniu 25 kwietnia na LVI sesji Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania pn.  „Infrastruktura Turystyczna Plus 2023”. Na liście Zarządu Województwa Łódzkiego projektów zakwalifikowanych do realizacji znalazł się wniosek złożony przez nasz samorząd. W/w wniosek dotyczy adaptacji w sąsiedztwie portu jachtowego terenu do wypoczynku nad wodą, montaż pomostu pływającego, koszy, ławek, przebieralni oraz tablic informacyjnych. Na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w celu uprawiania turystyki wodnej – Zbiornik Jeziorsko” gmina Pęczniew otrzymała maksymalne wsparcie w wysokości 100.000,00 zł. Dodatkowo z budżetu gminy wydatkowana zostanie na realizację tego przedsięwzięcia kwota 26.000,00 zł.

ŚWIĘTA MAJOWE

W poniedziałek 1 maja obchodzimy Święto Pracy nazywane również Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. Podczas długiego weekendu majowego wypada również Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz święto Konstytucji 3 Maja. Dzień Flagi obchodzony 2 maja to jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowiono je bowiem w roku 2004, a upamiętnia historię polskich barw narodowych, symboli i tradycji patriotycznych. Święto przypomina również o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. W 2023 roku obchodzimy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oficjalna nazwa brzmi: Święto Narodowe Trzeciego Maja, zgodnie z  ustawą sejmową z 6 kwietnia 1990 r.. Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt narodowych w Polsce. Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Na jej podstawie doszło do wielu zmian w ustroju politycznym i społecznym kraju. Konstytucja wprowadziła zasadę równości przed prawem, wolności osobistej i prawo do własności, a także wprowadzała system trójpodziału władzy. Była ona pierwszą w Europie, a drugą – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Warto uczcić te świąteczne dni wywieszając polską flagę.

Ostrzeżenie meteorologiczne

 Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Wydział w Poznaniu.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/ 1.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 01:00 dnia 27.04.2023 r. do godz. 07:00 dnia 27.04.2023 r.
Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do -2°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.
Uwagi: Brak.