Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 8 Marzec 2021    |    Imieniny obchodz: Beata, Stefan, Wincenty

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PĘCZNIEW

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii dla naszej gminy na kolejne lata. Zapraszamy Państwa do udziału w jej tworzeniu. Chcielibyśmy wiedzieć jakie są Państwa problemy, pomysły. To niezwykle ważne, aby stworzyć strategię użyteczną i czytelną dla wszystkich.

Prosimy o odpowiedzi na pytania.

Ankieta stanowi wstęp do tworzenia dokumentu. Będziecie Państwo informowani o każdym etapie tworzenia strategii.

Wypełnij ankietę >> https://forms.gle/VwgqWhFf8YHaa2jx5

MATERIAŁY PROMUJĄCE GMINĘ PĘCZNIEW

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”, której członkiem jest gmina Pęczniew opracowała oraz wydała przewodnik turystyczno-krajobrazowy z mapą turystyczną „Między Wartą, Bzurą i Nerem”. Jest to publikacja dla wszystkich tych, którzy interesują się obszarem województwa łódzkiego położonym w dorzeczu Warty, Bzury i Neru. Region ten dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi, zarówno przyrodniczymi jak i kulturowymi. To idealne miejsce do uprawiania aktywnej turystyki. Całość zawiera interesujące i ciekawe opisy oraz zdjęcia dotyczące 11 samorządów tworzących RLGD "Z Ikrą". W przewodniku można znaleźć informacje o Pęczniewie, Brodni, Popowie, Drużbinie, Siedlątkowie i Księżych Młynach  Ostatnie strony zostały poświęcone bazie noclegowej i gastronomicznej. Pozycja jest dostępna bezpłatnie w Urzędzie Gminy, a także w wersji on-line na stronie:

https://www.zikra.org.pl/przewodnik-turystyczno-krajoznawczy-miedzy-warta-bzura-i-nerem/

Czytaj więcej...

POMOC W POSTACI ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD Podprogram 2019. Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1542,20 zł dla osoby samotnej, 1161,60 zł na jednego   członka rodziny. W związku z tym aby otrzymać pomoc żywnościową należy złożyć oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( tj. jeżeli osoba składa dokumenty w miesiącu marcu 2021 należy przedstawić dochody z miesiąca lutego 2021).

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Informujemy, że w Gminie Pęczniew został wyznaczony Pan Tomasz Augustyniak na gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz jego Zastępca Pani Magdalena Dudzińska Do zadań koordynatora należy między innymi:
- organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień,
- organizacja akcji informacyjnej dot. szczepień,
- współpraca z punktami szczepień zlokalizowanymi na terenie gminy Pęczniew,
- współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi w zakresie Narodowego Programu Szczepień.
Kontakt do koordynatora:
Tel. 43 678 89 92
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat meteorologiczny.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Sytuacja meteorologiczna: Temperatura powietrza i gruntu spadła poniżej 0 st.C, rozpoczął się proces zamarzania mokrych nawierzni dróg i chodników. Do końca dnia temperatura będzie ujemna.
Uwagi:Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

29 FINAŁ WOŚP

W dniu 31 stycznia odbędzie się 29 Finał WOŚP. Finał z głową - takie jest hasło przewodnie tegorocznej zbiórki. Tym razem zbierane będą środki na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W 2021 roku Fundacja WOŚP ma zamiar zebrać pieniądze na zakup takich sprzętów jak m.in.:
- zestawy endoskopów laryngologicznych,
- endoskopy giętkie, 
- zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych,
- egzoskopy, 
- lasery diodowe, 
- nawigacje optyczne otolaryngologiczne, 
- koblatory do operacji migdałków, 
- aparaty USG i RTG, 
- kardiomonitory,
- lampy czołowe,
- lampy operacyjne, 
- polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego.

Czytaj więcej...

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2021 ROK

Urząd Gminy Pęczniew informuje producentów rolnych o możliwości otrzymania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:
- od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
- od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu określonego na 2021 rok.
Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Wniosek do pobrania.

Oświadczenie do pobrania.

Tabela do faktur do pobrania.

TERMOMODERNIZACJA

Mimo niesprzyjającej aury kontynuowane są prace w ramach projektu unijnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”.  Aktualnie trwają roboty wykończeniowe przy budynku  Przedszkola Publicznego w Pęczniewie. Pełną parą rozpoczął się ostatni etap inwestycji, a mianowicie termomodernizacja budynku urzędu gminy. Docieplane są ściany i strop.  Zmodernizowano centralny system produkcji c.w.u. w budynku, w oparciu o nową wbudowaną kotłownię opalaną biomasą oraz zamontowano nowy system oświetlenia wewnętrznych w oparciu o źródła typu LED. Całkowita wartość w/w projektu to kwota 1.755 856,38, w tym dofinansowanie unijne wynosi 1.212 754,63 zł. Dodatkowo samorząd pozyskał na w/w zadanie środki z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji i preferencyjnej pożyczki. Wysokość dotacji to 73 073,00 zł, preferencyjna pożyczka to kwota 170 507,00 zł.

Czytaj więcej...

AKCJA "MASZ GŁOS"

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk.
Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos.
Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.
Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd. Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny.
W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.