Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

CYFROWA GMINA-Zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

cyfowa2022b

Gmina Pęczniew realizuje zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.


Cel szczegółowy: Wnioskdoawca w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" zakłada podniesienie poziomu cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pęczniew.
Cele zostaną osiągnięte przez realizację zadań należących do 2 obszarów tematycznych do których należą:
1. Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych;
2. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
                        

Całkowita wartość projektu:  105 520,00  zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 105 520,00  zł