LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

_WFOS_nowe_color_skrocone.jpeg

Zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Pęczniewie - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki-Deczyńskiego-filia w Brzegu" zostało współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 82 164,00 zł.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.